Kinh tế số sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng nhanh cho Việt Nam

Kinh tế số sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng nhanh cho Việt Nam

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Gần 30% công việc có nguy cơ bị thay thế tại Việt Nam trong 10 năm tới

Gần 30% công việc có nguy cơ bị thay thế tại Việt Nam trong 10 năm tới

Những khuyến nghị mang lại lợi ích lâu dài cho Việt Nam trong nền kinh tế số

Những khuyến nghị mang lại lợi ích lâu dài cho Việt Nam trong nền kinh tế số

KHCN - Trụ cột phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

KHCN - Trụ cột phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

Bốn kịch bản cho tương lai của kinh tế số Việt Nam

Bốn kịch bản cho tương lai của kinh tế số Việt Nam

Không đầu tư cho khoa học công nghệ theo phong trào

Không đầu tư cho khoa học công nghệ theo phong trào

Việt Nam có tài nguyên vô tận là chất xám, sự sáng tạo

Việt Nam có tài nguyên vô tận là chất xám, sự sáng tạo

Chi cho KH-CN của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,44% GDP

Chi cho KH-CN của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,44% GDP

Việt Nam lựa chọn kịch bản nào để đón làn sóng số?

Việt Nam lựa chọn kịch bản nào để đón làn sóng số?

Chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam bứt phá

Chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam bứt phá

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Khoa học, công nghệ là nền tảng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Khoa học, công nghệ là nền tảng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 'Khoa học, công nghệ và ĐMST là nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững'

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 'Khoa học, công nghệ và ĐMST là nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững'

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Xây dựng bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Thủ tướng: Cần tìm ra điểm kích hoạt doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Cần tìm ra điểm kích hoạt doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Thử nghiệm mô hình 'Nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành'

Thủ tướng: Thử nghiệm mô hình 'Nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành'

Đầu tư vào khoa học, công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành 'con hổ châu Á'

Đầu tư vào khoa học, công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành 'con hổ châu Á'

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất, càng khai thác càng nảy nở

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất, càng khai thác càng nảy nở

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo