Thời hạn sử dụng thẻ BHYT với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chậm thông báo, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chậm thông báo, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hỏi: Có được lĩnh trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc?

Hỏi: Có được lĩnh trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc?

Bảo hiểm thất nghiệp quá 3 tháng có được trợ cấp không?

Bảo hiểm thất nghiệp quá 3 tháng có được trợ cấp không?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa theo lương tối thiểu vùng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa theo lương tối thiểu vùng

Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động tham gia BHTN

Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động tham gia BHTN

Quy định về những trường hợp bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về những trường hợp bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cải cách để người dân hài lòng

Cải cách để người dân hài lòng

Quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Giải đáp chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm ở khu vực nông thôn?

Giải đáp chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm ở khu vực nông thôn?

Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

Đối tượng nào được vay vốn tín dụng ưu đãi việc làm?

Đối tượng nào được vay vốn tín dụng ưu đãi việc làm?

Đi làm tại nước ngoài có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Đi làm tại nước ngoài có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Muốn tiếp tục đóng BHXH phải trả lại trợ cấp thất nghiệp?

Muốn tiếp tục đóng BHXH phải trả lại trợ cấp thất nghiệp?

Đóng bảo hiểm nếu thất nghiệp quá 3 tháng có được trợ cấp không?

Đóng bảo hiểm nếu thất nghiệp quá 3 tháng có được trợ cấp không?

Bảo hiểm thất nghiệp quá 3 tháng có được trợ cấp không?

Bảo hiểm thất nghiệp quá 3 tháng có được trợ cấp không?

Chưa nhận sổ BHXH có được hỗ trợ học nghề?

Chưa nhận sổ BHXH có được hỗ trợ học nghề?

Bị thôi việc có được hưởng chế độ BHTN không?

Bị thôi việc có được hưởng chế độ BHTN không?

Thời điểm hưởng BHXH một lần

Đóng bảo hiểm thất nghiệp ở TPHCM, hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Thanh Hóa được không?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp ở TPHCM, hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Thanh Hóa được không?

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về lao động

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về lao động

Sử dụng đất ở các nông, lâm trường còn lãng phí, kém hiệu quả

Sử dụng đất ở các nông, lâm trường còn lãng phí, kém hiệu quả

Khó thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai vì thiếu quy định cụ thể

Khó thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai vì thiếu quy định cụ thể

Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hằng năm

Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hằng năm

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định tại văn bản nào?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được quy định tại văn bản nào?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Những trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Những trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng BHXH của người lao động chiếm bao nhiêu % mức lương?

Mức đóng BHXH của người lao động chiếm bao nhiêu % mức lương?

Thời gian làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức đóng và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

Mức đóng và thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

Không để người lao động bị động trước thay đổi của công nghệ

Không để người lao động bị động trước thay đổi của công nghệ

Chưa chốt sổ BHXH khi nghỉ việc, lao động bị thất nghiệp có được học nghề?

Chưa chốt sổ BHXH khi nghỉ việc, lao động bị thất nghiệp có được học nghề?

Gắn đèn còi ưu tiên cho xe, nhiều tài xế Việt bất chấp luật giao thông

Gắn đèn còi ưu tiên cho xe, nhiều tài xế Việt bất chấp luật giao thông

Đi làm sau khi nghỉ hưu có phải đóng BHXH?

Nghỉ không lương trước khi nghỉ việc có được trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ không lương trước khi nghỉ việc có được trợ cấp thất nghiệp?

Hồ sơ chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Hồ sơ chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Thiệt đơn, thiệt kép do mất 'phao cứu sinh'

Thiệt đơn, thiệt kép do mất 'phao cứu sinh'

Xác định đối tượng không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Xác định đối tượng không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

10 năm hợp nhất, Hà Nội kỷ luật hàng nghìn đảng viên

10 năm hợp nhất, Hà Nội kỷ luật hàng nghìn đảng viên