Dự Luật Trồng trọt phải khắc phục được việc nhập khẩu tràn lan giống cây trồng kém chất lượng

Dự Luật Trồng trọt phải khắc phục được việc nhập khẩu tràn lan giống cây trồng kém chất lượng

Dự thảo Luật Trồng trọt còn bỏ trống giống cây trồng biến đổi gen

Dự thảo Luật Trồng trọt còn bỏ trống giống cây trồng biến đổi gen

Đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Luật Trồng trọt

Đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Luật Trồng trọt

Luật Trồng trọt phải ngăn chặn được tình trạng 'trồng rau 1 luống ăn, 1 luống bán'

Luật Trồng trọt phải ngăn chặn được tình trạng 'trồng rau 1 luống ăn, 1 luống bán'

Phân bón giá cao do khâu… khảo nghiệm

Phân bón giá cao do khâu… khảo nghiệm

Trình Dự thảo Luật Trồng trọt tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2018

Trình Dự thảo Luật Trồng trọt tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2018

Không để phát sinh giấy phép con trong dự án Luật Trồng trọt

Không để phát sinh giấy phép con trong dự án Luật Trồng trọt

Một số vấn đề trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Trồng trọt (p.2)

Một số vấn đề trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Trồng trọt (p.2)

Phát triển ngành trồng trọt theo hướng hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường