'Nghị định gạo thơm': Số lượng nhỏ, ý nghĩa lớn!

'Nghị định gạo thơm': Số lượng nhỏ, ý nghĩa lớn!

Năm 2020, Nghị định Chứng nhận chủng loại gạo thơm được miễn thuế xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA...
Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết trong xây dựng luật

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết trong xây dựng luật

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN: YÊN BÁI MỘT NHIỆM KỲ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN: YÊN BÁI MỘT NHIỆM KỲ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Ngành trồng trọt cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất

Ngành trồng trọt cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất

10 năm cải cách thể chế ngành nông nghiệp xây dựng được 7 luật

10 năm cải cách thể chế ngành nông nghiệp xây dựng được 7 luật

Hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Biến bất lợi thành lợi thế vùng Nam Trung Bộ: Hướng đi phù hợp

Biến bất lợi thành lợi thế vùng Nam Trung Bộ: Hướng đi phù hợp

Sức khỏe của đất đang trong tình trạng phải... đi cấp cứu!

Sức khỏe của đất đang trong tình trạng phải... đi cấp cứu!

Không nơi lỏng trong quản lý vùng trồng được cấp mã số

Không nơi lỏng trong quản lý vùng trồng được cấp mã số

Gần 1.000 mã vùng trồng, nông sản Việt 'rộng đường' vào thị trường khó tính

Gần 1.000 mã vùng trồng, nông sản Việt 'rộng đường' vào thị trường khó tính

Quản lý mã số vùng trồng- Điều kiện để xuất khẩu nông sản tăng trưởng bền vững

Quản lý mã số vùng trồng- Điều kiện để xuất khẩu nông sản tăng trưởng bền vững

Xuất khẩu lô hàng trái cây sang châu Âu theo hiệp định EVFTA

Xuất khẩu lô hàng trái cây sang châu Âu theo hiệp định EVFTA

Giải pháp quản lý hiệu quả mã số vùng trồng

Giải pháp quản lý hiệu quả mã số vùng trồng

Điều kiện gạo thơm được chứng nhận xuất khẩu sang EU

Điều kiện gạo thơm được chứng nhận xuất khẩu sang EU

240 thí sinh tham dự hội thi 'Tuyên truyền viên giỏi'

240 thí sinh tham dự hội thi 'Tuyên truyền viên giỏi'

Chính phủ ban hành Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Chính phủ ban hành Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Quản lý hiệu quả giống cây trồng lâm nghiệp

Quản lý hiệu quả giống cây trồng lâm nghiệp

Ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền giống cây trồng

Ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền giống cây trồng

Quảng Ninh sẽ chuyển đổi hơn 3.200 đất lúa kém hiệu quả

Quảng Ninh sẽ chuyển đổi hơn 3.200 đất lúa kém hiệu quả

Đề xuất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Đề xuất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Thiên Đàng hay địa ngục?

Thiên Đàng hay địa ngục?

Công ty Lúa giống Thiên Đàng thừa nhận sai phạm

Công ty Lúa giống Thiên Đàng thừa nhận sai phạm

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Những điểm mới của Luật Trồng trọt

Những điểm mới của Luật Trồng trọt

Nhìn lại quy định cấm đưa thủ tục hành chính vào thông tư: Năm 2019, các Bộ vẫn 'hồn nhiên' cài cắm

Nhìn lại quy định cấm đưa thủ tục hành chính vào thông tư: Năm 2019, các Bộ vẫn 'hồn nhiên' cài cắm

Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ

Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng

Luật Trồng trọt có hiệu lực, gắn sản xuất với chế biến nông sản

Luật Trồng trọt có hiệu lực, gắn sản xuất với chế biến nông sản

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 12/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 12/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 16-20/12/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 16-20/12/2019

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật chăn nuôi và Luật trồng trọt năm 2018

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật chăn nuôi và Luật trồng trọt năm 2018

Ban hành Nghị định 94 hướng dẫn Luật Trồng trọt

Ban hành Nghị định 94 hướng dẫn Luật Trồng trọt

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân bón

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phân bón

4 nhóm phân bón không phải khảo nghiệm theo Nghị định 84

4 nhóm phân bón không phải khảo nghiệm theo Nghị định 84

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ

Ban hành Nghị định 84 thay thế Nghị định 108 về quản lý phân bón

Ban hành Nghị định 84 thay thế Nghị định 108 về quản lý phân bón

Muốn sản xuất phân bón phải đáp ứng những điều kiện gì?

Quy định chi tiết 4 điều kiện sản xuất phân bón

Quy định chi tiết 4 điều kiện sản xuất phân bón

Từ 1/1/2020, cơ sở phân bón không có giấy chứng nhận kinh doanh sẽ bị coi là vi phạm pháp luật

Từ 1/1/2020, cơ sở phân bón không có giấy chứng nhận kinh doanh sẽ bị coi là vi phạm pháp luật

Quản lý giống cây trồng nông nghiệp, tham khảo từ Trung Quốc

Quản lý giống cây trồng nông nghiệp, tham khảo từ Trung Quốc

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khó bán khi chưa được phân biệt rõ ràng

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khó bán khi chưa được phân biệt rõ ràng

Sở Tư pháp Bạc Liêu triển khai các văn bản pháp luật mới

Sở Tư pháp Bạc Liêu triển khai các văn bản pháp luật mới