Kỷ luật, kỷ cương tài chính được thắt chặt

Tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV sẽ thảo luận về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Phát hiện nhiều bất cập qua kiểm toán ngân sách địa phương

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra sau nhiều cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) và kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP. Cũng qua các cuộc kiểm tra, KTNN đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng ngân sách, minh bạch hóa, lành mạnh hóa nền tài chính công tại địa phương.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Kiểm toán nhà nước chỉ rõ nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công

Qua các hoạt động kiểm toán, đặc biệt là hoạt động kiểm toán chuyên đề về đầu tư công, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đánh giá vai trò quan trọng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư công.

Đề xuất 4 cơ chế đặc thù mới cho tỉnh Nghệ An

Chiều 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Làm rõ trách nhiệm chậm phân bổ kinh phí chi thường xuyên

Đến nay số tiền các bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ là 3.000 tỷ đồng; đồng thời hiện còn 12.040 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương Bộ Tài chính chưa thống nhất phân bổ.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND

Ngày 9/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Đề xuất rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm

Công tác xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm của một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn muộn so với thời gian quy định, gây ảnh hưởng chung đến việc quyết toán NSNN. Đây là vấn đề được các đại biểu, chuyên gia lưu ý tại Hội thảo 'Lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm'.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần giải quyết những vướng mắc khi xây dựng Luật QHĐT&NT

Sáng 22/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn (QHĐT&NT).

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Sáng 12/4, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 do tỉnh quản lý. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS chủ trì buổi giám sát.

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước

Trong năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Bộ Tài chính giao. Qua đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả trong lĩnh vực này.

Cần nắm vững những điểm mới trong kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 1/5/2024, Thông tư số 17/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính (Thông tư số 17) sẽ có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020. Thông tư số 17 có những điểm mới mà các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) cần nắm vững khi thực hiện thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong thu, chi ngân sách và sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 của bộ trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. Chương trình tập trung vào một số lĩnh vực quản lý của bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc quản lý thu, chi ngân sách và sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách Nhà nước

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, KBNN Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, phân phối, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.