Tuyên truyền để ngư dân không vi phạm pháp luật

Tuyên truyền để ngư dân không vi phạm pháp luật

Khảo sát về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Định

Khảo sát về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Định

Việt Nam đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam kỷ niệm 25 năm trở thành thành viên của UNCLOS

Việt Nam kỷ niệm 25 năm trở thành thành viên của UNCLOS

Hiệu quả của mô hình 'Ấp an toàn về an ninh trật tự' ở Duyên Hải

Hiệu quả của mô hình 'Ấp an toàn về an ninh trật tự' ở Duyên Hải

Quảng Nam: BĐBP tỉnh điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Quảng Nam: BĐBP tỉnh điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới biển Bạc Liêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới biển Bạc Liêu

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Biển đảo, chủ quyền ở nghị trường: Có sách lược với từng tình huống

Biển đảo, chủ quyền ở nghị trường: Có sách lược với từng tình huống

Đại biểu Quốc hội đề xuất ba đối sách cho vấn đề Biển Đông

Đại biểu Quốc hội đề xuất ba đối sách cho vấn đề Biển Đông

Đại biểu Quốc hội: Sử dụng 'tam công chiến pháp' để bảo vệ biển đảo

Đại biểu Quốc hội: Sử dụng 'tam công chiến pháp' để bảo vệ biển đảo

Đại biểu Quốc hội đề nghị 'tam công' đối sách với Trung Quốc ở Biển Đông

Đại biểu Quốc hội đề nghị 'tam công' đối sách với Trung Quốc ở Biển Đông

Quảng Ninh ký kết chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Quảng Ninh ký kết chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân

Nâng cao kiến thức pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân

Nâng cao kiến thức pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân

Tập huấn kiến thức pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân

Tập huấn kiến thức pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân

Dấu ấn đậm nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Dấu ấn đậm nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xã nghèo biên giới biển về đích nông thôn mới

Xã nghèo biên giới biển về đích nông thôn mới

Phối hợp thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân'

Phối hợp thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân'

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Khánh Hòa

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Khánh Hòa

Hải đội 21 (Cảnh sát biển): Tuyên truyền biển đảo cho giáo viên, học sinh

Hải đội 21 (Cảnh sát biển): Tuyên truyền biển đảo cho giáo viên, học sinh

Vấn đề xác lập, bảo vệ các quyền hợp pháp của quốc gia trong Biển Đông (phần 3)

Vấn đề xác lập, bảo vệ các quyền hợp pháp của quốc gia trong Biển Đông (phần 3)

Sôi nổi cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Phú Quốc

Sôi nổi cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Phú Quốc

Hiểu chính xác về quyền chủ quyền, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Hiểu chính xác về quyền chủ quyền, quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Khơi dậy tình yêu biển đảo qua cuộc thi 'Em yêu biển đảo quê hương'

Khơi dậy tình yêu biển đảo qua cuộc thi 'Em yêu biển đảo quê hương'

Tổ chức 38 cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Tổ chức 38 cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Học sinh Nam Định đấu 'Rung Chuông Vàng', thi tài hiểu biết về biển, đảo

Học sinh Nam Định đấu 'Rung Chuông Vàng', thi tài hiểu biết về biển, đảo

Tưng bừng cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Tưng bừng cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Tiên Lãng, Hải Phòng: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Tiên Lãng, Hải Phòng: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Khánh Hòa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Hàng hải 25 năm thực thi 'Hiến pháp về biển và đại dương'

Hàng hải 25 năm thực thi 'Hiến pháp về biển và đại dương'

Khi tàu pha sông biển hoạt động như tàu biển

Khi tàu pha sông biển hoạt động như tàu biển

Tăng cường phối hợp vận động nông dân biên giới, hải đảo phát triển kinh tế

Tăng cường phối hợp vận động nông dân biên giới, hải đảo phát triển kinh tế

Cập nhật tình hình biển Đông tới đội ngũ cán bộ công đoàn

Cập nhật tình hình biển Đông tới đội ngũ cán bộ công đoàn

Đồn Biên phòng Hải Hòa làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Đồn Biên phòng Hải Hòa làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Nâng cao năng lực báo cáo viên Hải quân

Nâng cao năng lực báo cáo viên Hải quân

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển

Hiệu quả từ mô hình dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Hiệu quả từ mô hình dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Phải ngăn cản mọi hành vi xâm phạm, quấy phá, đe dọa nhằm độc chiếm biển Đông

Phải ngăn cản mọi hành vi xâm phạm, quấy phá, đe dọa nhằm độc chiếm biển Đông

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị thông qua Hội thi báo cáo viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị thông qua Hội thi báo cáo viên

Vận tải biển lo sụt giảm do căng thẳng trên Biển Đông

Vận tải biển lo sụt giảm do căng thẳng trên Biển Đông

7 khái niệm cần hiểu rõ để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

7 khái niệm cần hiểu rõ để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hiểu đúng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia Việt Nam

Hiểu đúng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia Việt Nam

Trà Vinh: Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xã An Phú Tân

Trà Vinh: Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xã An Phú Tân

Hiệu quả của việc đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiệu quả của việc đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cho ngư dân

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cho ngư dân

Dân quân biển ở Nghi Xuân

Dân quân biển ở Nghi Xuân

Tập huấn pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tập huấn pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

BĐBP Thanh Hóa tập huấn kiến thức pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân

BĐBP Thanh Hóa tập huấn kiến thức pháp luật về biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân

Luôn sát cánh cùng ngư dân trong mọi tình huống

Luôn sát cánh cùng ngư dân trong mọi tình huống

Ninh Bình: Khai mạc Ngày sách Việt Nam và tuyên truyền về biển, đảo Tổ quốc

Ninh Bình: Khai mạc Ngày sách Việt Nam và tuyên truyền về biển, đảo Tổ quốc

Nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả

Nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả

Học trò hứng thú khi tới thư viện

Học trò hứng thú khi tới thư viện

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân huyện Côn Đảo

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân huyện Côn Đảo

Để các khu kinh tế - quốc phòng trên biển phát triển bền vững

Để các khu kinh tế - quốc phòng trên biển phát triển bền vững

Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

Đbqh Thạch Phước bình (trà vinh): chất vấn về quy hoạch và cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than

Đbqh Thạch Phước bình (trà vinh): chất vấn về quy hoạch và cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than

Thủ tướng trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Trà Vinh

Thủ tướng trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Trà Vinh

BĐBP Bình Thuận tuyên truyền ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

BĐBP Bình Thuận tuyên truyền ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển, đảo cho học sinh

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển, đảo cho học sinh

Hiểu luật giúp ngư dân không vi phạm pháp luật

Hiểu luật giúp ngư dân không vi phạm pháp luật

Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Tuyên truyền cho ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp

Tuyên truyền cho ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp

Lạng Sơn: Chủ động triển khai thực hiện việc tuyên truyền biển, đảo

Lạng Sơn: Chủ động triển khai thực hiện việc tuyên truyền biển, đảo

Để ngư dân hiểu sâu về pháp luật

Nắm chắc chủ trương, bám sát cơ sở, làm tốt công tác dân vận ở vùng biển, đảo

Đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân

Đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân

Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

Mệnh lệnh trái tim

Mệnh lệnh trái tim

Đồn BPCK cảng Quy Nhơn tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho đảng viên

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc cứu nạn tàu Thảo Vân 02

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc cứu nạn tàu Thảo Vân 02

BĐBP Quảng Trị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới

BĐBP Quảng Trị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới

Đồn BPCK cảng Quy Nhơn phối hợp tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho ngư dân

Đồn BPCK cảng Quy Nhơn phối hợp tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho ngư dân

Nâng cao vai trò của BĐBP trong PBGDPL cho cán bộ, nhân dân biên giới, hải đảo

Nâng cao vai trò của BĐBP trong PBGDPL cho cán bộ, nhân dân biên giới, hải đảo

Tìm hiểu về Luật Biển Việt Nam

Tìm hiểu về Luật Biển Việt Nam

Tìm hiểu về Luật Biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam có hiệu lực: Bước ngoặt mới trong Chiến lược biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về biển, đảo