Luật Bảo vệ môi trường phải hạn chế 'nhóm lợi ích'

Luật Bảo vệ môi trường phải hạn chế 'nhóm lợi ích'

Người dân mong muốn không để các nhóm lợi ích có thể lợi dụng kẽ hở chính sách để phá rừng, xả thải ô nhiễm...
Gỡ vướng cho doanh nghiệp, cách kiểm tra chuyên ngành phải thay đổi

Gỡ vướng cho doanh nghiệp, cách kiểm tra chuyên ngành phải thay đổi

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: Kiểm tra chuyên ngành đang tù mù!

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: Kiểm tra chuyên ngành đang tù mù!

Phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn nền văn hóa

Phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn nền văn hóa

Thủ tướng: Không đảm bảo cấp điện, liên quan đến vấn đề mất chức

Thủ tướng: Không đảm bảo cấp điện, liên quan đến vấn đề mất chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để thảm kịch ở Anh tái diễn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để thảm kịch ở Anh tái diễn

Thủ tướng: Không được công bố thiếu điện, phải đảm bảo an ninh nguồn nước

Thủ tướng: Không được công bố thiếu điện, phải đảm bảo an ninh nguồn nước

Thủ tướng: Không được để thảm kịch ở Anh tái diễn

Thủ tướng: Không được để thảm kịch ở Anh tái diễn

Giải ngân chậm vốn đầu tư công ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng

Giải ngân chậm vốn đầu tư công ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng

Bộ trưởng KH-ĐT đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng KH-ĐT đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát giải ngân đầu tư công

Chú trọng gìn giữ tài nguyên nước ngầm

Chú trọng gìn giữ tài nguyên nước ngầm

Thủ tướng: Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách

Thủ tướng: Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách

Thủ tướng cảnh báo 4 hậu quả lớn do giải ngân vốn đầu tư công chậm

Thủ tướng cảnh báo 4 hậu quả lớn do giải ngân vốn đầu tư công chậm

Dự án Sân bay Long Thành được bố trí 11.490 tỉ đồng, chỉ mới tiêu được 300 tỉ đồng

Dự án Sân bay Long Thành được bố trí 11.490 tỉ đồng, chỉ mới tiêu được 300 tỉ đồng

Kiến nghị không bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho dự án công giải ngân dưới 50%

Kiến nghị không bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho dự án công giải ngân dưới 50%

Thực hiện dự án nhà ở: 5 luật chi phối và hàng loạt thủ tục chồng chéo

Thực hiện dự án nhà ở: 5 luật chi phối và hàng loạt thủ tục chồng chéo