Quốc hội thông qua 5 dự án luật

Quốc hội thông qua 5 dự án luật

96,29% tổng số đại biểu đồng ý thông qua Luật Cảnh sát Biển Việt Nam

96,29% tổng số đại biểu đồng ý thông qua Luật Cảnh sát Biển Việt Nam

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội thông qua một số dự án Luật

Quốc hội thông qua một số dự án Luật

Không đặc xá đối với người phạm tội chống phá cơ sở giam giữ

Không đặc xá đối với người phạm tội chống phá cơ sở giam giữ

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành

Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,99%

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,99%

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá: Không cụ thể tần suất thực hiện

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá: Không cụ thể tần suất thực hiện

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi: Không đặc xá cho tội phản bội Tổ quốc

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi: Không đặc xá cho tội phản bội Tổ quốc

Đề nghị xem lại việc 'phạm nhân kêu oan không được xét đặc xá'

Đề nghị xem lại việc 'phạm nhân kêu oan không được xét đặc xá'

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,29%

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,29%

5 dự luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua là gì?

5 dự luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua là gì?

Tuần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng

Tuần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối

Hôm nay (19/11): Quốc hội thông qua 5 luật quan trọng

Hôm nay (19/11): Quốc hội thông qua 5 luật quan trọng

Đặc xá phải có sự khác biệt với các chính sách khoan hồng đang thực hiện

Đặc xá phải có sự khác biệt với các chính sách khoan hồng đang thực hiện

'Nới' điều kiện đặc xá với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

'Nới' điều kiện đặc xá với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dự thảo Luật Đặc xá: chính sách chặt chẽ và đảm bảo sự khoan hồng của nhà nước

Dự thảo Luật Đặc xá: chính sách chặt chẽ và đảm bảo sự khoan hồng của nhà nước

Một số loại tội phạm sẽ không còn nằm trong diện xét đặc xá

Một số loại tội phạm sẽ không còn nằm trong diện xét đặc xá

Tù nhân nghèo cũng có cơ hội đặc xá

Tù nhân nghèo cũng có cơ hội đặc xá

Kiến nghị không đặc xá đối với tội phạm ma túy và đánh bạc

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) và dự án Luật Chăn nuôi

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) và dự án Luật Chăn nuôi

Tạo điều kiện cho người chấp hành án là người nghèo

Tạo điều kiện cho người chấp hành án là người nghèo

Huy động nguồn lực giúp người được tha tù trước thời hạn hòa nhập cộng đồng

Huy động nguồn lực giúp người được tha tù trước thời hạn hòa nhập cộng đồng

Bên lề Quốc hội: Môi trường sống rất quan trọng để người được đặc xá hòa nhập cộng đồng

Bên lề Quốc hội: Môi trường sống rất quan trọng để người được đặc xá hòa nhập cộng đồng

Thảo luận sửa đổi Luật đặc xá: Cần bổ sung vai trò của VKSND

Thảo luận sửa đổi Luật đặc xá: Cần bổ sung vai trò của VKSND

Quy định rõ trách nhiệm giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động đặc xá

Quy định rõ trách nhiệm giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động đặc xá