Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua 5 dự án luật

Quốc hội thông qua 5 dự án luật

96,29% tổng số đại biểu đồng ý thông qua Luật Cảnh sát Biển Việt Nam

96,29% tổng số đại biểu đồng ý thông qua Luật Cảnh sát Biển Việt Nam

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Cần khắc phục tình trạng người bị kết án tử hình xin chết vẫn phải… chờ chết

Cần khắc phục tình trạng người bị kết án tử hình xin chết vẫn phải… chờ chết

Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng trong ngày 19/11

Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng trong ngày 19/11

Quốc hội thông qua một số dự án Luật

Quốc hội thông qua một số dự án Luật

Quốc hội thông qua 5 Luật với tỷ lệ tán thành cao

Quốc hội thông qua 5 Luật với tỷ lệ tán thành cao

Không đặc xá đối với người phạm tội chống phá cơ sở giam giữ

Không đặc xá đối với người phạm tội chống phá cơ sở giam giữ

Biểu quyết 5 Luật và thảo luận dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi

Biểu quyết 5 Luật và thảo luận dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi với hơn 90% số phiếu tán thành

Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Không đặc xá đối với người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của quốc gia

Không đặc xá đối với người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của quốc gia

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá: Không cụ thể tần suất thực hiện

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá: Không cụ thể tần suất thực hiện

Thông qua Luật Đặc xá: Cần xem xét quy định người 'kêu oan' không được đặc xá

Thông qua Luật Đặc xá: Cần xem xét quy định người 'kêu oan' không được đặc xá

Phạm nhân phản bội tổ quốc, lật đổ chính quyền không được đặc xá

Phạm nhân phản bội tổ quốc, lật đổ chính quyền không được đặc xá

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi: Không đặc xá cho tội phản bội Tổ quốc

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá sửa đổi: Không đặc xá cho tội phản bội Tổ quốc

Không mở rộng đối tượng đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Không mở rộng đối tượng đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Đề nghị xem lại việc 'phạm nhân kêu oan không được xét đặc xá'

Đề nghị xem lại việc 'phạm nhân kêu oan không được xét đặc xá'

Chính thức thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Chính thức thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội Thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội Thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,29%

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,29%

Luật Đặc xá (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

Luật Đặc xá (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

5 dự luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua là gì?

5 dự luật quan trọng sắp được Quốc hội thông qua là gì?

Chiều nay (19/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học

Chiều nay (19/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học

Biểu quyết thông qua một số dự án Luật quan trọng

Biểu quyết thông qua một số dự án Luật quan trọng

Tuần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng

Tuần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự luật quan trọng

Tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội thông qua 8 luật

Tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội thông qua 8 luật

Tuần này, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tuần này, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối

Hôm nay (19/11): Quốc hội thông qua 5 luật quan trọng

Hôm nay (19/11): Quốc hội thông qua 5 luật quan trọng

Đặc xá phải có sự khác biệt với các chính sách khoan hồng đang thực hiện

Đặc xá phải có sự khác biệt với các chính sách khoan hồng đang thực hiện

Công khai, minh bạch, thận trọng khi thực hiện đặc xá

Công khai, minh bạch, thận trọng khi thực hiện đặc xá

Ngăn chặn hối lộ trong lĩnh vực xét đặc xá

Ngăn chặn hối lộ trong lĩnh vực xét đặc xá

'Nới' điều kiện đặc xá với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

'Nới' điều kiện đặc xá với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn