Bế mạc Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ, Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Louise Mushikiwabo là Tổng Thư ký OIF

Bế mạc Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ, Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Louise Mushikiwabo là Tổng Thư ký OIF

Ngoại trưởng Rwanda trở thành tân Tổng Thư ký Pháp ngữ

Ngoại trưởng Rwanda trở thành tân Tổng Thư ký Pháp ngữ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam với Rwanda và Guinea

Đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam với Rwanda và Guinea

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với Ru-an-đa

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với Ru-an-đa

Việt Nam - Rwanda: Thống nhất biện pháp nâng cao kim ngạch thương mại

Việt Nam - Rwanda: Thống nhất biện pháp nâng cao kim ngạch thương mại

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam-Rwanda đi vào hiệu quả

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam-Rwanda đi vào hiệu quả