Hơn 10.000m2 'đất vàng' Lã Vọng thâu tóm của Sông Nhuệ hiện nay ra sao?

Hơn 10.000m2 'đất vàng' Lã Vọng thâu tóm của Sông Nhuệ hiện nay ra sao?

Những khu 'đất vàng' của Tập đoàn Lã vọng đang sở hữu

Những khu 'đất vàng' của Tập đoàn Lã vọng đang sở hữu

Tập đoàn Lã Vọng sắp bị thanh tra hàng loạt dự án 'mạnh' cỡ nào?

Tập đoàn Lã Vọng sắp bị thanh tra hàng loạt dự án 'mạnh' cỡ nào?

Điểm danh loạt dự án 'tiếng tăm' của Tập đoàn Lã Vọng

Điểm danh loạt dự án 'tiếng tăm' của Tập đoàn Lã Vọng

Những khu 'đất vàng' tai tiếng của anh em đại gia Lã Vọng

Những khu 'đất vàng' tai tiếng của anh em đại gia Lã Vọng

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Thanh tra toàn diện Tập đoàn Lã Vọng

Thanh tra toàn diện Tập đoàn Lã Vọng