Đồng tiền ảo Libra của Facebook: Xác lập hệ thống tiền tệ mới?

Đồng tiền ảo Libra của Facebook: Xác lập hệ thống tiền tệ mới?

Ngày 18-6-2019, Facebook công bố sẽ phát hành đồng tiền mã hóa với tên gọi Libra. Tin tức này lan nhanh ra...