Bảo tồn văn hóa vùng biên trước nguy cơ mai một

Bảo tồn văn hóa vùng biên trước nguy cơ mai một

Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 diễn ra từ ngày 20 - 24/9

Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 diễn ra từ ngày 20 - 24/9

Cả gia đình mê hát Then

Cả gia đình mê hát Then

Gìn giữ, phát huy nghệ thuật hát Then, đàn tính

Gìn giữ, phát huy nghệ thuật hát Then, đàn tính

Bế mạc Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI

Bế mạc Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI thành công tốt đẹp

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI thành công tốt đẹp

Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI

Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI

Gần 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên tham gia khai mạc Liên hoan hát Then, đàn Tính

Gần 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên tham gia khai mạc Liên hoan hát Then, đàn Tính

Hà Giang: Khai mạc Liên hoan hát Then - đàn Tính toàn quốc lần thứ VI

Hà Giang: Khai mạc Liên hoan hát Then - đàn Tính toàn quốc lần thứ VI

Hàng trăm nghệ sĩ tham gia tổng duyệt liên hoan hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc 2018

Hàng trăm nghệ sĩ tham gia tổng duyệt liên hoan hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc 2018

Tôn vinh nghệ thuật hát Then, đàn tính

Tôn vinh nghệ thuật hát Then, đàn tính

Đặc sắc Lễ hội Chợ tình Khau Vai

Đặc sắc Lễ hội Chợ tình Khau Vai

Hà Giang: Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 - Ru tình Khâu Vai

Hà Giang: Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2018 - Ru tình Khâu Vai

Tôn vinh di sản Then trong đời sống văn hóa Việt

Tôn vinh di sản Then trong đời sống văn hóa Việt

Sắp diễn ra Liên hoan hát Then, đàn tính toàn quốc

Sắp diễn ra Liên hoan hát Then, đàn tính toàn quốc

Liên hoan hát then, đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc

16 địa phương sẽ tham gia Liên hoan Hát then, đàn tính