Đẩy mạnh sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Đẩy mạnh sáng tác văn học nghệ thuật tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

73 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019

73 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2019

Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Đội ngũ nhà văn thành phố Đà Nẵng: Nhiều sáng tác chất lượng, phản ánh sự phát triển của thành phố

Đội ngũ nhà văn thành phố Đà Nẵng: Nhiều sáng tác chất lượng, phản ánh sự phát triển của thành phố

Thời cơ 'vàng'

Xã hội hóa để tạo 'đòn bẩy' phát triển văn hóa

Xã hội hóa để tạo 'đòn bẩy' phát triển văn hóa

Cần thận trọng khi 'sáp nhập văn hóa'

Dấu ấn văn học - nghệ thuật Cần Thơ

Xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài công an nhân dân

Nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ công chúng