Ngắm toàn cảnh Sài Gòn từ nóc tòa nhà cao nhất Việt Nam

Ngắm toàn cảnh Sài Gòn từ nóc tòa nhà cao nhất Việt Nam

Nhìn được gì từ nóc tòa nhà cao 400 m?

Nhìn được gì từ nóc tòa nhà cao 400 m?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

Có gì bên trong khách sạn siêu sang cao nhất Đông Nam Á?

LANDMARK 81 CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH NÓC NHÀ MỚI CỦA ĐÔNG NAM Á

LANDMARK 81 CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH NÓC NHÀ MỚI CỦA ĐÔNG NAM Á

Ngắm tòa nhà cao nhất Đông Nam Á rực rỡ trong đêm pháo hoa 30/4

Ngắm tòa nhà cao nhất Đông Nam Á rực rỡ trong đêm pháo hoa 30/4

Ngắm toàn cảnh TP.HCM từ tòa nhà cao nhất Việt Nam

Ngắm toàn cảnh TP.HCM từ tòa nhà cao nhất Việt Nam

Du khách 'nhảy dù' từ độ cao hơn 460m trong ngày đầu ra mắt đài quan sát cao nhất Việt Nam

Du khách 'nhảy dù' từ độ cao hơn 460m trong ngày đầu ra mắt đài quan sát cao nhất Việt Nam

Hào hứng giải chạy thang bộ chinh phục ' Nóc nhà Đông Nam Á'

Hào hứng giải chạy thang bộ chinh phục ' Nóc nhà Đông Nam Á'

Lễ 30/4 – 1/5: Đi đâu? Xem gì?

Lễ 30/4 – 1/5: Đi đâu? Xem gì?

Việt Nam có đài quan sát cao nhất khu vực Đông Nam Á

Việt Nam có đài quan sát cao nhất khu vực Đông Nam Á

Đài quan sát cao nhất VN Landmark 81 chính thức mở cửa dịp 30/4-1/5

Đài quan sát cao nhất VN Landmark 81 chính thức mở cửa dịp 30/4-1/5

Khám phá 5 cái 'Nhất' chỉ có ở Đài Quan Sát trên mây Landmark 81 SkyView

Khám phá 5 cái 'Nhất' chỉ có ở Đài Quan Sát trên mây Landmark 81 SkyView

Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á chuẩn bị khai trương tại Landmark 81 Sài Gòn: Đến lúc xách máy lên và check-in rồi!

Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á chuẩn bị khai trương tại Landmark 81 Sài Gòn: Đến lúc xách máy lên và check-in rồi!

Khám phá đài quan sát trên tòa tháp cao nhất Việt Nam

Khám phá đài quan sát trên tòa tháp cao nhất Việt Nam