Cuộc đời của Paul Allen - người sát cánh cùng Bill Gates gây dựng đế chế Microsoft

Cuộc đời của Paul Allen - người sát cánh cùng Bill Gates gây dựng đế chế Microsoft

Cuộc đời Paul Allen: Lôi kéo Bill Gates bỏ Harvard, tài sản 20 tỷ USD

Cuộc đời Paul Allen: Lôi kéo Bill Gates bỏ Harvard, tài sản 20 tỷ USD

Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft qua đời ở tuổi 65: Giới công nghệ nói gì?

Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft qua đời ở tuổi 65: Giới công nghệ nói gì?

Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft qua đời ở tuổi 65: Giới công nghệ nói gì?

Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft qua đời ở tuổi 65: Giới công nghệ nói gì?

Giới công nghệ tiếc thương tỉ phú đồng sáng lập Microsoft Paul Allen

Giới công nghệ tiếc thương tỉ phú đồng sáng lập Microsoft Paul Allen

Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen qua đời ở tuổi 65

Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen qua đời ở tuổi 65

Những đứa trẻ giàu 'từ trong trứng' của các tỉ phú nổi tiếng nhất hiện nay là ai?

Những đứa trẻ giàu 'từ trong trứng' của các tỉ phú nổi tiếng nhất hiện nay là ai?