Thiếu nữ thế kỷ 18 đọc sách khác gì cô gái đọc smartphone thời nay?

Thiếu nữ thế kỷ 18 đọc sách khác gì cô gái đọc smartphone thời nay?

Sự tương phản giữa người phụ nữ thế kỷ 18 đọc sách và một cô cậu trẻ tuổi dán mắt vào điện thoại cho thấy...