Thái Bình: Nuôi nhím lông nhọn hoắt, nuôi lợn rừng phàm ăn, ông đại tá về hưu nuôi chơi thu tiền thật

Thái Bình: Nuôi nhím lông nhọn hoắt, nuôi lợn rừng phàm ăn, ông đại tá về hưu nuôi chơi thu tiền thật

Vốn là một đại tá quân đội về hưu nhưng nhiều năm nay ông Trần Văn Dân (58 tuổi) ở xã Tiến Đức, huyện Hưng...
Bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí trang bị trong mùa mưa, bão

Bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí trang bị trong mùa mưa, bão

Hai sỹ quan quân đội bị điện giật thương vong khi kéo cáp viễn thông

Hai sỹ quan quân đội bị điện giật thương vong khi kéo cáp viễn thông

Điện giật chết thiếu tá đang kéo cáp viễn thông

Điện giật chết thiếu tá đang kéo cáp viễn thông

Kéo cáp viễn thông, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

Kéo cáp viễn thông, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

Thiếu tá bị điện giật tử vong khi kéo cáp quân sự ở Phú Quốc

Thiếu tá bị điện giật tử vong khi kéo cáp quân sự ở Phú Quốc

Thiếu tá quân đội bị điện giật tử vong khi kéo cáp viễn thông ở Phú Quốc

Thiếu tá quân đội bị điện giật tử vong khi kéo cáp viễn thông ở Phú Quốc