Hai sỹ quan quân đội bị điện giật thương vong khi kéo cáp viễn thông

Hai sỹ quan quân đội bị điện giật thương vong khi kéo cáp viễn thông

Điện giật chết thiếu tá đang kéo cáp viễn thông

Điện giật chết thiếu tá đang kéo cáp viễn thông

Kéo cáp viễn thông, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

Kéo cáp viễn thông, hai sĩ quan quân đội bị điện giật thương vong

Thiếu tá bị điện giật tử vong khi kéo cáp quân sự ở Phú Quốc

Thiếu tá bị điện giật tử vong khi kéo cáp quân sự ở Phú Quốc

Thiếu tá quân đội bị điện giật tử vong khi kéo cáp viễn thông ở Phú Quốc

Thiếu tá quân đội bị điện giật tử vong khi kéo cáp viễn thông ở Phú Quốc

Sáng tạo trong huấn luyện làm chủ trang bị, khí tài hiện đại

Sáng tạo trong huấn luyện làm chủ trang bị, khí tài hiện đại

Tiếp nối truyền thống ở 'Nơi tín hiệu đi về'

Tiếp nối truyền thống ở 'Nơi tín hiệu đi về'

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày truyền thống công tác dân vận

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày truyền thống công tác dân vận