Xóa đường 'đau khổ' ở Gia Lai

Xóa đường 'đau khổ' ở Gia Lai

Vượt 3km đường đất mất hơn 2 giờ; ngày mưa phải quấn dây xích vào bánh xe máy mới đi được. Hơn 50 hộ dân...
Mở đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Mở đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Hiệu quả từ xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh

Hiệu quả từ xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh

Hội nghị Công tác kỹ thuật công binh toàn quân giai đoạn 2018-2020

Hội nghị Công tác kỹ thuật công binh toàn quân giai đoạn 2018-2020

Tham quan, học tập kết quả xây dựng điểm công tác kỹ thuật công binh toàn quân

Tham quan, học tập kết quả xây dựng điểm công tác kỹ thuật công binh toàn quân

Vượt khó bảo đảm đời sống bộ đội

Vượt khó bảo đảm đời sống bộ đội

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ

Xạ thủ xuất sắc của Quân đoàn 3

Xạ thủ xuất sắc của Quân đoàn 3

Quân đoàn 3: Truyền thống hôm qua, sức mạnh ngày nay

Quân đoàn 3: Truyền thống hôm qua, sức mạnh ngày nay

Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu' ở Quân đoàn 3

Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu' ở Quân đoàn 3

Hiệu quả từ những 'nhà máy hậu cần' trên đất Tây Nguyên

Hiệu quả từ những 'nhà máy hậu cần' trên đất Tây Nguyên

Phối hợp với địa phương, chủ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Phối hợp với địa phương, chủ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) điều động 50 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) điều động 50 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Hiệu quả từ mô hình sản xuất tập trung ở Quân đoàn 3

Hiệu quả từ mô hình sản xuất tập trung ở Quân đoàn 3

Quân đoàn 3 giúp nhân dân huyện Mang Yang khắc phục cơn bão số 5

Quân đoàn 3 giúp nhân dân huyện Mang Yang khắc phục cơn bão số 5