Người con Ê Đê noi theo gương Bác

Người con Ê Đê noi theo gương Bác

Quan sát các chiến đấu viên Đội 10, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) luyện tập võ thuật chúng tôi...
Giúp dân hiệu quả, dân tin, dân quý

Giúp dân hiệu quả, dân tin, dân quý

MC Quyền Linh, Ngọc Lan xúc động vì cuộc hôn nhân 'đặc biệt của người vợ chiến sĩ đặc công

MC Quyền Linh, Ngọc Lan xúc động vì cuộc hôn nhân 'đặc biệt của người vợ chiến sĩ đặc công

Lữ đoàn Đặc công 198 khởi công xây dựng phòng học tặng Trường Mầm non Thắng Lợi

Lữ đoàn Đặc công 198 khởi công xây dựng phòng học tặng Trường Mầm non Thắng Lợi

Các Đảng bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Các Đảng bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng dịch tốt để huấn luyện giỏi

Phòng dịch tốt để huấn luyện giỏi

Cận cảnh Lữ đoàn Đặc công 198 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Cận cảnh Lữ đoàn Đặc công 198 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Lữ đoàn Đặc công 198 sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Lữ đoàn Đặc công 198 sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Đặc công - Binh chủng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đặc công - Binh chủng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) tặng hơn 2 tấn gạo cho hộ nghèo vùng khó khăn

Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) tặng hơn 2 tấn gạo cho hộ nghèo vùng khó khăn

Tuổi trẻ Lữ đoàn Đặc công 198 'nói không' với vi phạm pháp luật

Tuổi trẻ Lữ đoàn Đặc công 198 'nói không' với vi phạm pháp luật

Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân khó khăn về nhà ở

Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân khó khăn về nhà ở

Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc

Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc

Mục kích Đặc công Tây Nguyên rèn luyện bản lĩnh

Mục kích Đặc công Tây Nguyên rèn luyện bản lĩnh

Bản lĩnh Đặc công Tây Nguyên

Bản lĩnh Đặc công Tây Nguyên