Hủy nhiều hoạt động tại lễ hội Phủ Dầy để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Hủy nhiều hoạt động tại lễ hội Phủ Dầy để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Lễ hội Phủ Dầy 2021 ở Nam Định sẽ không tổ chức lễ khai mạc, lễ rước đuốc, thỉnh kinh và một số trò chơi...
Không tổ chức khai mạc và nhiều hoạt động lễ hội tại Phủ Dầy

Không tổ chức khai mạc và nhiều hoạt động lễ hội tại Phủ Dầy

Nam Định bỏ khai mạc và nhiều hoạt động tại lễ hội Phủ Dầy 2021

Nam Định bỏ khai mạc và nhiều hoạt động tại lễ hội Phủ Dầy 2021

Thành lập Hội bảo vệ, phát huy di sản 'Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt'

Thành lập Hội bảo vệ, phát huy di sản 'Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt'

Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy vì dịch Covid-19

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy vì dịch Covid-19

Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định đánh thức tiềm năng du lịch còn 'ngủ quên'?

Nam Định đánh thức tiềm năng du lịch còn 'ngủ quên'?

Độc đáo 'đặc sản' văn hóa phi vật thể hát văn Nam Định

Độc đáo 'đặc sản' văn hóa phi vật thể hát văn Nam Định

Virus corona xâm nhập, dòng người vẫn đổ về chợ Viềng 'mua may, bán rủi'

Virus corona xâm nhập, dòng người vẫn đổ về chợ Viềng 'mua may, bán rủi'

Có 211 lao động người Trung Quốc chưa quay lại Nam Định làm việc

Có 211 lao động người Trung Quốc chưa quay lại Nam Định làm việc

Nam Định tập trung ngăn nguy cơ lây nhiễm virus corona từ lễ hội, người nhập cư

Nam Định tập trung ngăn nguy cơ lây nhiễm virus corona từ lễ hội, người nhập cư

'Tín ngưỡng thờ Mẫu' được công nhận là di sản văn hóa thế giới

'Tín ngưỡng thờ Mẫu' được công nhận là di sản văn hóa thế giới