Đắk Lắk: Bản án cho đối tượng vận chuyển gần 8kg ma túy

Đắk Lắk: Bản án cho đối tượng vận chuyển gần 8kg ma túy

Vận chuyển thuê 22 bánh heroin để lấy tiền trả nợ

Vận chuyển thuê 22 bánh heroin để lấy tiền trả nợ

Truy tố người phụ nữ được thuê chuyển 22 bánh ma túy

Truy tố người phụ nữ được thuê chuyển 22 bánh ma túy

Hot girl dùng 'chiêu độc' vận chuyển 22 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam

Hot girl dùng 'chiêu độc' vận chuyển 22 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam

Vừa khỏe, vừa thoát ám ảnh ma tà nhờ trạm y tế quân dân y kết hợp

Vừa khỏe, vừa thoát ám ảnh ma tà nhờ trạm y tế quân dân y kết hợp

Dấu ấn thầy thuốc quân hàm xanh

Dấu ấn thầy thuốc quân hàm xanh

Bộ Quốc phòng sắp sếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị

Bộ Quốc phòng sắp sếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị

Tổ chức quân đội được điều chỉnh tương đối hợp lý, sức chiến đấu được nâng lên

Tổ chức quân đội được điều chỉnh tương đối hợp lý, sức chiến đấu được nâng lên