Hiệu trưởng trường tư: Ngồi vào 'ghế nóng'?

Hiệu trưởng trường tư: Ngồi vào 'ghế nóng'?

Thay đổi vị trí hiệu trưởng liên tục phổ biến tại không ít trường tư. Nhiều người cho rằng, vị trí này là...
Phó Giám đốc Sở 37 tuổi làm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Phó Giám đốc Sở 37 tuổi làm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Nguyên lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen thua kiện

Nguyên lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen thua kiện

Tòa bác đơn của nguyên lãnh đạo Đại học Hoa Sen kiện UBND TP.HCM

Tòa bác đơn của nguyên lãnh đạo Đại học Hoa Sen kiện UBND TP.HCM

Tòa bác đơn của nguyên lãnh đạo Đại học Hoa Sen kiện UBND TP.HCM

Tòa bác đơn của nguyên lãnh đạo Đại học Hoa Sen kiện UBND TP.HCM

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thắng kiện các nguyên lãnh đạo trường ĐH Hoa Sen

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thắng kiện các nguyên lãnh đạo trường ĐH Hoa Sen

Bác đơn kiện của nguyên lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen

Bác đơn kiện của nguyên lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen

Bác đơn kiện UBND TP.HCM của cựu lãnh đạo Trường đại học Hoa Sen

Bác đơn kiện UBND TP.HCM của cựu lãnh đạo Trường đại học Hoa Sen

Vụ nguyên lãnh đạo trường ĐH Hoa Sen kiện UBND TP HCM: Bác yêu cầu khởi kiện

Vụ nguyên lãnh đạo trường ĐH Hoa Sen kiện UBND TP HCM: Bác yêu cầu khởi kiện

Tuyên án vụ lãnh đạo cũ Đại học Hoa Sen kiện UBND TP.HCM

Tuyên án vụ lãnh đạo cũ Đại học Hoa Sen kiện UBND TP.HCM

Hoãn xử vụ lãnh đạo cũ Đại học Hoa Sen kiện hành chính

Hoãn xử vụ lãnh đạo cũ Đại học Hoa Sen kiện hành chính

Xử vụ cựu lãnh đạo Đại học Hoa Sen kiện Chủ tịch TP.HCM

Xử vụ cựu lãnh đạo Đại học Hoa Sen kiện Chủ tịch TP.HCM

ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng lần thứ 4 trong 4 năm

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng lần thứ 4 trong 4 năm

GS Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen

GS Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen

Bà Mai Hồng Quỳ nghỉ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Bà Mai Hồng Quỳ nghỉ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Tâm thư chuyển giao quyền lực của Tân Chủ tịch trường Hoa Sen

Tâm thư chuyển giao quyền lực của Tân Chủ tịch trường Hoa Sen