ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng lần thứ 4 trong 4 năm

Trường ĐH Hoa Sen có hiệu trưởng lần thứ 4 trong 4 năm

GS Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen

GS Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng ĐH Hoa Sen

Bà Mai Hồng Quỳ nghỉ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Bà Mai Hồng Quỳ nghỉ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Làm hiệu trưởng trường đại học tư không dễ

Làm hiệu trưởng trường đại học tư không dễ

GS Mai Hồng Quỳ nhận lời làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

GS Mai Hồng Quỳ nhận lời làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Sau nhiều sóng gió, Đại học Hoa Sen có hiệu trưởng mới

GS Mai Hồng Quỳ là hiệu trưởng ĐH Hoa Sen

GS Mai Hồng Quỳ làm Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen

Bà Mai Hồng Quỳ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Đại học Hoa Sen 'thay máu' toàn bộ nhân sự lãnh đạo

Tập đoàn Nguyễn Hoàng đang đàm phán mua cổ phần của ĐH Hoa Sen

Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại Đại học Hoa Sen?

Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại ĐH Hoa Sen?

Trường ĐH Hoa Sen bị bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng?

Trường ĐH Hoa Sen bị bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng?