Chiếm dụng hơn 200 triệu tiền Đảng phí, một nữ cán bộ bị khai trừ Đảng

Chiếm dụng hơn 200 triệu tiền Đảng phí, một nữ cán bộ bị khai trừ Đảng

Nữ cán bộ phường được giao nhiệm vụ thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng ủy, lợi dụng chức vụ,...
Khai trừ Đảng nữ cán bộ chiếm 200 triệu đồng tiền đảng phí

Khai trừ Đảng nữ cán bộ chiếm 200 triệu đồng tiền đảng phí

Một cán bộ bị khai trừ Đảng vì chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền đảng phí

Một cán bộ bị khai trừ Đảng vì chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền đảng phí

Chiếm đoạt 200 triệu tiền đảng phí, nữ cán bộ ở Bến Tre bị khai trừ Đảng

Chiếm đoạt 200 triệu tiền đảng phí, nữ cán bộ ở Bến Tre bị khai trừ Đảng

Chiếm dụng hơn 200 triệu tiền Đảng phí, nữ cán bộ bị khai trừ Đảng

Chiếm dụng hơn 200 triệu tiền Đảng phí, nữ cán bộ bị khai trừ Đảng

Nuôi bê đực sữa thành bò thịt – hướng đi mới trong chăn nuôi

Nuôi bê đực sữa thành bò thịt – hướng đi mới trong chăn nuôi