Doanh nghiệp quân đội luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực, địa bàn khó khăn

Doanh nghiệp quân đội luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực, địa bàn khó khăn

Bộ Quốc phòng kiểm tra việc triển khai thi công Dự án đường Trường Sơn Đông

Bộ Quốc phòng kiểm tra việc triển khai thi công Dự án đường Trường Sơn Đông

Hội nghị tập huấn tài chính khối doanh nghiệp toàn quân năm 2019

Hội nghị tập huấn tài chính khối doanh nghiệp toàn quân năm 2019

Bộ Quốc phòng tập huấn công tác tài chính toàn quân năm 2019

Bộ Quốc phòng tập huấn công tác tài chính toàn quân năm 2019

Báo cáo quyết toán ngân sách 2018 đối với Tổng cục Chính trị

Báo cáo quyết toán ngân sách 2018 đối với Tổng cục Chính trị

Công bố kết quả kiểm toán một số đơn vị trong quân đội

Công bố kết quả kiểm toán một số đơn vị trong quân đội

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tài chính năm 2018 khối quân đoàn, binh chủng

Hội nghị công bố quyết định kiểm toán

Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác tài chính quân đội

Quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện sáng tạo, chất lượng Nghị quyết 915

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả