4 thanh niên quay clip bốc đầu, đốt pháo sáng để câu like

4 thanh niên quay clip bốc đầu, đốt pháo sáng để câu like

Thượng úy quân đội tử vong sau khi va chạm với xe ben

Thượng úy quân đội tử vong sau khi va chạm với xe ben

Một sĩ quan quân đội tử nạn tại chỗ sau khi va chạm với xe ben

Một sĩ quan quân đội tử nạn tại chỗ sau khi va chạm với xe ben

Đắk Lắk: Va chạm với xe ben, người đàn ông tử vong tại chỗ

Đắk Lắk: Va chạm với xe ben, người đàn ông tử vong tại chỗ

Xe máy va chạm với xe ben, thượng úy quân đội tử vong tại chỗ

Xe máy va chạm với xe ben, thượng úy quân đội tử vong tại chỗ

Thượng úy quân đội tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Thượng úy quân đội tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Xe ben tông xe máy, một sĩ quan quân đội tử nạn

Va chạm với xe ben, sỹ quan quân đội tử vong

Thượng úy quân đội thiệt mạng sau va chạm với xe tải

Va chạm với xe ben, một sĩ quan quân đội tử vong

Va chạm với xe ben, một sĩ quan quân đội thiệt mạng

Xe máy đụng xe ben, 1 sĩ quan quân đội tử nạn