Thuyền trưởng tử vong khi kêu gọi thuyền viên lánh nạn

Thuyền trưởng tử vong khi kêu gọi thuyền viên lánh nạn

Trong lúc kêu gọi thuyền viên rời tàu khi tàu gặp nạn, thuyền trưởng bị chìm theo tàu và tử vong.
Tàu hàng 3.000 tấn chìm trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Tàu hàng 3.000 tấn chìm trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Cứu nạn 11 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Quy Nhơn

Cứu nạn 11 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Quy Nhơn

Tàu chở gần 3000 tấn clinke chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Tàu chở gần 3000 tấn clinke chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Cứu sống 10 thuyền viên tàu chở clinke chìm ngoài khơi Quy Nhơn

Cứu sống 10 thuyền viên tàu chở clinke chìm ngoài khơi Quy Nhơn

Tàu SAR 274 cứu nạn 11 thuyền viên tàu Toàn Phát 68

Tàu SAR 274 cứu nạn 11 thuyền viên tàu Toàn Phát 68

Chìm tàu chở gần 3.000 tấn hàng, thuyền trưởng tử vong

Chìm tàu chở gần 3.000 tấn hàng, thuyền trưởng tử vong

Tàu hàng chìm trên biển, thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh tử vong

Tàu hàng chìm trên biển, thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh tử vong

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Kịp thời cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Kịp thời cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Chìm tàu chở 2.950 tấn clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Chìm tàu chở 2.950 tấn clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Chìm tàu chở clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng thiệt mạng

Chìm tàu chở clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng thiệt mạng

Tàu hàng chìm, 11 thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển

Tàu hàng chìm, 11 thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển

Cứu nạn các thuyền viên tàu Toàn Phát 68 bị chìm ở biển Quy Nhơn

Cứu nạn các thuyền viên tàu Toàn Phát 68 bị chìm ở biển Quy Nhơn