Phải sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

Phải sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

Ông Nguyễn Tấn Đắc (ngụ thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ cơ quan có thẩm quyền xem...