Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên

Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên

Nữ giám đốc qua mặt 88 bị hại, lừa đưa người xuất khẩu lao động

Nữ giám đốc qua mặt 88 bị hại, lừa đưa người xuất khẩu lao động

Nữ giám đốc giả liên kết với trường nghề để lừa gần 90 người

Nữ giám đốc giả liên kết với trường nghề để lừa gần 90 người

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ giám đốc bị kết án 14 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ giám đốc bị kết án 14 năm tù

Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên

Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên

Lừa đảo chiếm đoạt tiền của gần 90 bị hại, nữ giám đốc lĩnh án 14 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tiền của gần 90 bị hại, nữ giám đốc lĩnh án 14 năm tù

Nữ Giám đốc giả liên kết với trường nghề để lừa gần 90 người

Nữ Giám đốc giả liên kết với trường nghề để lừa gần 90 người

Nữ Giám đốc chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng từ lừa du học

Nữ Giám đốc chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng từ lừa du học

Nữ giám đốc 'mượn tay' cán bộ trường nghề làm bậy…

Nữ giám đốc 'mượn tay' cán bộ trường nghề làm bậy…

Người đàn bà 'mượn tay' cán bộ trường nghề chiếm đoạt tiền tỷ

Người đàn bà 'mượn tay' cán bộ trường nghề chiếm đoạt tiền tỷ