Hướng tới một xã hội an toàn trước thiên tai

Hướng tới một xã hội an toàn trước thiên tai

Những năm qua, tỉnh Lào Cai thường xuyên phải hứng chịu và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt thiên tai gây...