Mộ cổ nghìn năm được khai quật, trên quan tài khắc 4 chữ lớn khiến ai cũng kinh hồn

Mộ cổ nghìn năm được khai quật, trên quan tài khắc 4 chữ lớn khiến ai cũng kinh hồn

Khi các chuyên gia chuẩn bị bật nắp chiếc quan tài để tìm kiếm văn vật, đập vào mặt họ là 4 chữ lớn...
Khai quật cổ mộ 1.400 năm tuổi: 4 ký tự trên quan tài khiến đội khảo cổ khiếp sợ

Khai quật cổ mộ 1.400 năm tuổi: 4 ký tự trên quan tài khiến đội khảo cổ khiếp sợ

Bí ẩn về ngôi mộ cổ mang lời nguyền 'mở ra liền chết'

Bí ẩn về ngôi mộ cổ mang lời nguyền 'mở ra liền chết'

Ngôi mộ cổ nghìn năm của cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật phía sau 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Ngôi mộ cổ nghìn năm của cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật phía sau 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

Cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí mật 'lời nguyền' trên nắp quan tài

'Lời nguyền' đáng sợ trên nắp quan tài cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa

'Lời nguyền' đáng sợ trên nắp quan tài cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa