Trường gà bủa vây vùng ven

Trường gà bủa vây vùng ven

TP.HCM: Giang hồ chém nhau loạn xạ, 3 người trọng thương

TP.HCM: Giang hồ chém nhau loạn xạ, 3 người trọng thương

Trường gà bủa vây vùng ven

Trường gà bủa vây vùng ven

Hai nhóm hỗn chiến, 4 người bị thương

Hai nhóm hỗn chiến, 4 người bị thương

30 đối tượng giang hồ hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

30 đối tượng giang hồ hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

Mổ cấp cứu cho 2 người bị thương do hỗn chiến ở Sài Gòn

Mổ cấp cứu cho 2 người bị thương do hỗn chiến ở Sài Gòn

Hỗn chiến băng nhóm giang hồ, 3 người bị thương nặng

Hỗn chiến băng nhóm giang hồ, 3 người bị thương nặng

Hai nhóm giang hồ hỗn chiến ở TP.HCM, 3 người bị thương nặng

Hai nhóm giang hồ hỗn chiến ở TP.HCM, 3 người bị thương nặng

30 tay giang hồ hỗn chiến, 3 đối tượng trọng thương

30 tay giang hồ hỗn chiến, 3 đối tượng trọng thương

TP.HCM: 2 nhóm thanh niên xăm trổ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người bị chém gục

TP.HCM: 2 nhóm thanh niên xăm trổ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người bị chém gục

TP.HCM: Giang hồ chém nhau loạn xạ, 3 người trọng thương

TP.HCM: Giang hồ chém nhau loạn xạ, 3 người trọng thương

Giang hồ hỗn chiến ở Thủ Đức, 3 người nhập viện

Giang hồ hỗn chiến ở Thủ Đức, 3 người nhập viện

'Giang hồ' Thủ Đức hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

'Giang hồ' Thủ Đức hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

Hai băng nhóm giang hồ ở TP Hồ Chí Minh hỗn chiến, 3 người bị thương

Hai băng nhóm giang hồ ở TP Hồ Chí Minh hỗn chiến, 3 người bị thương