7 phụ nữ bị trai lạ ngoại quốc lừa qua Facebook hơn 5 tỉ đồng

7 phụ nữ bị trai lạ ngoại quốc lừa qua Facebook hơn 5 tỉ đồng

Bảy phụ nữ lên mạng xã hội Facebook được 'trai lạ' kết bạn giới thiệu ở ngoại quốc muốn gửi USD và quà về...
Kết bạn qua Facebook 'ảo', nhiều phụ nữ sập bẫy

Kết bạn qua Facebook 'ảo', nhiều phụ nữ sập bẫy

Bịa đặt khách có hàng từ nước ngoài gửi, lừa lấy hàng trăm triệu phí nhận hàng

Bịa đặt khách có hàng từ nước ngoài gửi, lừa lấy hàng trăm triệu phí nhận hàng

Trai tây lĩnh án vì lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Trai tây lĩnh án vì lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Hai cô gái liên kết với chàng trai da đen lừa đảo cùng hầu tòa

Hai cô gái liên kết với chàng trai da đen lừa đảo cùng hầu tòa

Lập mưu chiếm đoạt 771 triệu đồng, 3 đối tượng lĩnh 20 năm tù

Lập mưu chiếm đoạt 771 triệu đồng, 3 đối tượng lĩnh 20 năm tù

Lật mặt những vụ lừa chạy dự án tinh vi, 'móc tiền' qua mạng xã hội