Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

TP.HCM tổ chức xe buýt phục vụ Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

TP.HCM tổ chức xe buýt phục vụ Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

300 chuyến xe buýt phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

300 chuyến xe buýt phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức 2 tuyến xe buýt phục vụ Lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức 2 tuyến xe buýt phục vụ Lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức xe buýt trung chuyển phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức xe buýt trung chuyển phục vụ lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức xe buýt đưa người dân dự lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức xe buýt đưa người dân dự lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

TPHCM dùng xe buýt chở người dân đi viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

TPHCM dùng xe buýt chở người dân đi viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức ​2 tuyến xe buýt phục vụ Lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổ chức ​2 tuyến xe buýt phục vụ Lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Bố trí xe bus để người dân tiễn đưa cố TT Phan Văn Khải

Bố trí xe bus để người dân tiễn đưa cố TT Phan Văn Khải