Nửa năm lỗ hơn 11 tỷ, Nhà máy in tiền Quốc gia có tân Bí thư Đảng ủy

Nửa năm lỗ hơn 11 tỷ, Nhà máy in tiền Quốc gia có tân Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Nhà máy in tiền được điều sang Công ty Quản lý Tài sản VAMC

Chủ tịch Nhà máy in tiền được điều sang Công ty Quản lý Tài sản VAMC

Chủ tịch Nhà máy In tiền Quốc gia sang làm lãnh đạo tại VAMC

Chủ tịch Nhà máy In tiền Quốc gia sang làm lãnh đạo tại VAMC

Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC

Điều động Chủ tịch Nhà máy in tiền Quốc gia sang Công ty xử lý nợ VAMC

Chân dung Tân Chủ tịch của Nhà máy In tiền Quốc gia Lê Thái Nam

Chân dung Tân Chủ tịch của Nhà máy In tiền Quốc gia Lê Thái Nam

Điều động Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia sang VAMC

Điều động Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia sang VAMC

Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

Ông Lê Nam Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên

Nhà máy In tiền Quốc gia có lãnh đạo mới

Sau khi báo lỗ 11,2 tỷ đồng, Nhà máy In tiền Quốc gia chuẩn bị có lãnh đạo mới

VKSND tối cao, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

VKSND tối cao, NHNN bổ nhiệm nhân sự mới

Nhà máy In tiền Quốc gia có lãnh đạo mới

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Ông Lê Thái Nam làm Chủ tịch Nhà máy in tiền quốc gia

Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Nhà máy In tiền Quốc gia

Chưa có kết quả xác minh hình ảnh nhạy cảm nghi của Hiệu trưởng Trường Ngân hàng