Gã nghiện nhiễm HIV chém đứt tai tài xế rồi cướp taxi

Gã nghiện nhiễm HIV chém đứt tai tài xế rồi cướp taxi

Bắt đối tượng có 3 tiền án đang nhiễm HIV đi cướp taxi

Bắt đối tượng có 3 tiền án đang nhiễm HIV đi cướp taxi

Côn đồ nhiễm HIV chém đứt tai tài xế, cướp taxi

Côn đồ nhiễm HIV chém đứt tai tài xế, cướp taxi

Đối tượng nhiễm HIV dùng dao chém tài xế, cướp taxi

Đối tượng nhiễm HIV dùng dao chém tài xế, cướp taxi

Chém đứt tai tài xế, cướp taxi giữa ban ngày

Chém đứt tai tài xế, cướp taxi giữa ban ngày

Con nghiện chém tài xế trọng thương rồi cướp taxi

Con nghiện chém tài xế trọng thương rồi cướp taxi

Chém đứt tai tài xế, cướp xe taxi Mai Linh giữa ban ngày

Chém đứt tai tài xế, cướp xe taxi Mai Linh giữa ban ngày

Ninh Bình: Bắt đối tượng nhiễm HIV chém tài xế, cướp taxi

Ninh Bình: Bắt đối tượng nhiễm HIV chém tài xế, cướp taxi

Ninh Bình: Chém tài xế trọng thương rồi cướp xe taxi

Kịp thời truy bắt đối tượng nhiễm HIV cướp xe taxi

Kịp thời truy bắt đối tượng nhiễm HIV cướp xe taxi