Vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương: Chủ mưu kháng cáo kêu oan

Vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương: Chủ mưu kháng cáo kêu oan

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà kháng cáo kêu oan, cho rằng mình chỉ giết 1 người.
Vụ thi thể đổ bê tông: Phạm Thị Thiên Hà kháng cáo kêu oan nội dung gì?

Vụ thi thể đổ bê tông: Phạm Thị Thiên Hà kháng cáo kêu oan nội dung gì?

Vụ thi thể giấu trong bê tông: Nữ chủ mưu xin giảm án tử hình, mẹ bị cáo kêu oan

Vụ thi thể giấu trong bê tông: Nữ chủ mưu xin giảm án tử hình, mẹ bị cáo kêu oan

Vụ đổ bê tông thi thể ở Bình Dương: Chủ mưu xin giảm án tử hình

Vụ đổ bê tông thi thể ở Bình Dương: Chủ mưu xin giảm án tử hình

Tử hình kẻ chủ mưu giết người, đổ bê-tông thi thể

Tử hình kẻ chủ mưu giết người, đổ bê-tông thi thể

Vụ thi thể trong bêtông: Đường sa ngã của kẻ chủ mưu

Vụ thi thể trong bêtông: Đường sa ngã của kẻ chủ mưu

Tuyên án tử hình đối với bị cáo chủ mưu giết người dã man

Vụ thi thể trong bê tông ở Bình Dương: Cha của nữ chủ mưu nói gì về con gái?

Vụ thi thể trong bê tông ở Bình Dương: Cha của nữ chủ mưu nói gì về con gái?

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông lĩnh mức án tử hình

Chủ mưu vụ giết người đổ bê tông lĩnh mức án tử hình

Nụ cười rợn người của kẻ giết người đổ bê tông giấu xác khi bị tuyên án tử

Nụ cười rợn người của kẻ giết người đổ bê tông giấu xác khi bị tuyên án tử

Tử hình kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông giấu xác

Tử hình kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông giấu xác

Tuyên án tử hình đối với chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Tuyên án tử hình đối với chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Tử hình nữ chủ mưu vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Tử hình nữ chủ mưu vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Cha của chủ mưu vụ giết người đổ bê tông gào khóc khi con gái nhận án tử

Cha của chủ mưu vụ giết người đổ bê tông gào khóc khi con gái nhận án tử

Mẹ kẻ chủ mưu giết người rồi đổ bê tông lĩnh 13 năm tù

Mẹ kẻ chủ mưu giết người rồi đổ bê tông lĩnh 13 năm tù

Án tử cho kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác trong bê tông

Án tử cho kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác trong bê tông

Kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông phi tang lĩnh án tử hình

Kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông phi tang lĩnh án tử hình

Tòa tuyên tử hình kẻ chủ mưu giết người đổ bê tông giấu xác

Tuyên án bốn bị cáo vụ án hai tử thi bị đổ bê-tông ở Bình Dương

Tuyên án bốn bị cáo vụ án hai tử thi bị đổ bê-tông ở Bình Dương

Vụ giết người đúc bê tông: Tâm sự đẫm nước mắt của người cha khi con bị tuyên tử hình

Vụ giết người đúc bê tông: Tâm sự đẫm nước mắt của người cha khi con bị tuyên tử hình

Cha nữ bị cáo chủ mưu vụ 'thi thể trong bê tông': Tôi không còn nước mắt để khóc con!

Cha nữ bị cáo chủ mưu vụ 'thi thể trong bê tông': Tôi không còn nước mắt để khóc con!

Loại vĩnh viễn kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác trong bê tông khỏi xã hội

Loại vĩnh viễn kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác trong bê tông khỏi xã hội

Án tử hình cho kẻ cầm đầu vụ giết người rồi đổ bêtông thi thể

Án tử hình cho kẻ cầm đầu vụ giết người rồi đổ bêtông thi thể

Xét xử vụ xác người vùi trong bê tông ở Bình Dương: Tử hình kẻ cầm đầu

Xét xử vụ xác người vùi trong bê tông ở Bình Dương: Tử hình kẻ cầm đầu

Tử hình chủ mưu vụ giết người giấu xác trong khối bê tông ở Bình Dương

Tử hình chủ mưu vụ giết người giấu xác trong khối bê tông ở Bình Dương

Tuyên tử hình bị cáo chủ mưu vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương

Tuyên tử hình bị cáo chủ mưu vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương

Lãnh án tử, nữ chủ mưu vụ đổ bê tông giấu xác vẫn tươi cười

Lãnh án tử, nữ chủ mưu vụ đổ bê tông giấu xác vẫn tươi cười

Bố của nữ chủ mưu 'giết người, đổ bê tông' gào khóc sau khi con nhận bản án tử hình

Bố của nữ chủ mưu 'giết người, đổ bê tông' gào khóc sau khi con nhận bản án tử hình

Vụ giết người đổ bê tông: Nữ chủ mưu bị tuyên án tử hình

Vụ giết người đổ bê tông: Nữ chủ mưu bị tuyên án tử hình

Chuẩn bị tuyên án các bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Chuẩn bị tuyên án các bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Tuyên án tử kẻ chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông phi tang xác tại Bình Dương

Tuyên án tử kẻ chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông phi tang xác tại Bình Dương

Tuyên án tử hình chủ mưu vụ 'đổ bêtông thi thể'

Tuyên án tử hình chủ mưu vụ 'đổ bêtông thi thể'

Tử hình chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông thi thể ở Bình Dương

Tử hình chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông thi thể ở Bình Dương

Tuyên tử hình chủ mưu vụ án 'giết người đổ bê tông' ở Bình Dương

Tuyên tử hình chủ mưu vụ án 'giết người đổ bê tông' ở Bình Dương

Án tử hình cho kẻ chủ mưu vụ 'bê tông xác người'

Án tử hình cho kẻ chủ mưu vụ 'bê tông xác người'

Sáng nay (3/7), tòa tuyên án các đối tượng trong vụ đổ bê tông giấu thi thể ở Bình Dương

Sáng nay (3/7), tòa tuyên án các đối tượng trong vụ đổ bê tông giấu thi thể ở Bình Dương

Tuyên án nhóm bị cáo giết người đổ bê tông phi tang

Tuyên án nhóm bị cáo giết người đổ bê tông phi tang

Tuyên án vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Tử hình nữ chủ mưu, 3 bị cáo khác nhận tổng cộng 54 năm tù

Tuyên án vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Tử hình nữ chủ mưu, 3 bị cáo khác nhận tổng cộng 54 năm tù

Sáng nay, tòa tuyên án vụ 'đổ bê tông thi thể'

Sáng nay, tòa tuyên án vụ 'đổ bê tông thi thể'

Sáng nay tuyên án vụ 'thi thể đổ bê tông' ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khó thoát án tử

Sáng nay tuyên án vụ 'thi thể đổ bê tông' ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khó thoát án tử

Tử hình kẻ chủ mưu giết 2 người đúc bê tông ở Bình Dương

Tử hình kẻ chủ mưu giết 2 người đúc bê tông ở Bình Dương

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình

Tử hình kẻ chủ mưu giết người rồi đổ bê tông giấu xác

Tử hình kẻ chủ mưu giết người rồi đổ bê tông giấu xác

Ngày mai tuyên án nhóm giết người, đổ bê tông giấu xác

Ngày mai tuyên án nhóm giết người, đổ bê tông giấu xác

Ám ảnh sự mê muội với dị giáo, đẩy 'đồng môn' vào cái chết

Ám ảnh sự mê muội với dị giáo, đẩy 'đồng môn' vào cái chết