Nhân sự mới TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk

Nhân sự mới TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk

Nhân sự mới TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk

Nhân sự mới TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Đắk Lắk: Trưởng công an xã không trung thực khi khai lý lịch

Đắk Lắk: Trưởng công an xã không trung thực khi khai lý lịch

Mang án tích vẫn được bổ nhiệm phó công an xã?

Mang án tích vẫn được bổ nhiệm phó công an xã?

Trưởng công an xã khai gian lý lịch để vào Đảng

Trưởng công an xã khai gian lý lịch để vào Đảng

Trưởng CA xã vào Đảng khi đang mang án tích nói gì?

Trưởng CA xã vào Đảng khi đang mang án tích nói gì?

Trưởng công an xã vào Đảng khi đang chấp hành án tù treo

Trưởng công an xã vào Đảng khi đang chấp hành án tù treo