Người đàn ông 2 lần thoát chết dưới họng súng

Người đàn ông 2 lần thoát chết dưới họng súng

Bắt kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết

Bắt kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên rạng sáng mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà 'người tình' mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà 'người tình' mùng 2 Tết

Ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết vì...ghen

Ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết vì...ghen

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố kẻ ném mìn vào nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Khởi tố đối tượng đưa mìn nổ nhà 'người tình' nghi do mâu thuẫn tình cảm

Khởi tố đối tượng đưa mìn nổ nhà 'người tình' nghi do mâu thuẫn tình cảm

Bắt tạm giam nghi can ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Bắt tạm giam nghi can ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Bắt kẻ ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết

Bắt kẻ ném mìn nhà nữ giáo viên sáng mùng 2 Tết