Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Ngày 19-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì hội nghị...
Đà Nẵng điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ông Nguyễn Đăng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đăng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng: Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ông Nguyễn Văn Hùng làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Hùng làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐTB&XH

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐTB&XH

Đà Nẵng, Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng, Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều đồng, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều đồng, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng công bố các quyết định về phân công, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng công bố các quyết định về phân công, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đà Nẵng có 2 tân giám đốc sở

Đà Nẵng có 2 tân giám đốc sở

Phong phú hàng hóa, nhiều chương trình bình ổn giá dịp Tết ở Đà Nẵng

Phong phú hàng hóa, nhiều chương trình bình ổn giá dịp Tết ở Đà Nẵng

Đà Nẵng khởi động 'Tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm'

Đà Nẵng khởi động 'Tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm'

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp

Đà Nẵng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nhiều nơi

Đà Nẵng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nhiều nơi

Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp 'số hóa' hoạt động sử dụng hóa chất trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp 'số hóa' hoạt động sử dụng hóa chất trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Ngành Công Thương miền Trung sẵn sàng nguồn cung hàng hóa ứng phó với bão số 9

Ngành Công Thương miền Trung sẵn sàng nguồn cung hàng hóa ứng phó với bão số 9

Đà Nẵng: Khẩn trương ứng phó với bão số 9, ngành Công Thương chủ động nguồn cung hàng hóa

Đà Nẵng: Khẩn trương ứng phó với bão số 9, ngành Công Thương chủ động nguồn cung hàng hóa

Đà Nẵng: Khẩn trương ứng phó với bão lũ

Đà Nẵng: Khẩn trương ứng phó với bão lũ

Đà Nẵng: Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với 'bão chồng lũ'

Đà Nẵng: Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với 'bão chồng lũ'