Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Lần thứ 2 hoãn phiên tòa do thiếu nhiều người liên quan

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Lần thứ 2 hoãn phiên tòa do thiếu nhiều người liên quan

Sáng 18-1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương...
Lần thứ 2 hoãn phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Lần thứ 2 hoãn phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Tiếp tục hoãn xét xử ông Vũ Huy Hoàng vì vắng mặt nhiều bị cáo và người liên quan

Tiếp tục hoãn xét xử ông Vũ Huy Hoàng vì vắng mặt nhiều bị cáo và người liên quan

Phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng tiếp tục bị hoãn

Phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng tiếp tục bị hoãn

Lần thứ hai hoãn xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Lần thứ hai hoãn xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Lần thứ 2 hoãn phiên tòa xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Lần thứ 2 hoãn phiên tòa xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Ông Vũ Huy Hoàng đến hầu tòa bằng xe Mercedes màu đen

Ông Vũ Huy Hoàng xin được ngồi, uống thuốc khi xét xử

Tiếp tục hoãn phiên xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Tiếp tục hoãn phiên xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm

Mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm

Ông Vũ Huy Hoàng xin được ngồi và dùng thuốc tại tòa

Ông Vũ Huy Hoàng xin được ngồi và dùng thuốc tại tòa

CLIP: Ông Vũ Huy Hoàng xách cặp đi xe ôtô đến hầu tòa

Ông Vũ Huy Hoàng được dìu đến tòa, xin được uống thuốc khi xét xử

Ông Vũ Huy Hoàng được dìu đến tòa, xin được uống thuốc khi xét xử

Ông Vũ Huy Hoàng: 'Sức khỏe của tôi không được tốt'

Ông Vũ Huy Hoàng: 'Sức khỏe của tôi không được tốt'

Đang xét xử ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đang xét xử ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương

Hôm nay mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Hôm nay mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Xét xử ông Vũ Huy Hoàng: Triệu tập nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương

Xét xử ông Vũ Huy Hoàng: Triệu tập nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương

Sáng nay (18/1), xét xử ông Vũ Huy Hoàng: Vì sao triệu tập nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương?

Sáng nay (18/1), xét xử ông Vũ Huy Hoàng: Vì sao triệu tập nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương?

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và 18 người liên quan

Hôm nay, xử cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Hôm nay, xử cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Triệu tập một nguyên Thứ trưởng đến phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Triệu tập một nguyên Thứ trưởng đến phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Hôm nay mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Hôm nay mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải

Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có tiếp tục hoãn?

Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có tiếp tục hoãn?

Ngày 18/1, mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Ngày 18/1, mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Ngày 18/1, xét xử lại cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Ngày 18/1, xét xử lại cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại sắp hầu tòa

Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại sắp hầu tòa

Mở lại phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Mở lại phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vào ngày 18/1

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vào ngày 18/1

Ông Nguyễn Hữu Tín sẽ vắng mặt trong phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Ông Nguyễn Hữu Tín sẽ vắng mặt trong phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Ngày 18/1, mở lại phiên xử bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Ngày 18/1, mở lại phiên xử bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Hoãn phiên xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Hoãn phiên xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

CLIP: Ông Vũ Huy Hoàng đến tòa bằng xe riêng

Hoãn phiên xử ông Vũ Huy Hoàng vì vắng mặt 3 bị cáo

Hoãn phiên xử ông Vũ Huy Hoàng vì vắng mặt 3 bị cáo

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến tòa xử vụ sai phạm tại Sabeco

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến tòa xử vụ sai phạm tại Sabeco

Hình ảnh bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa xử sai phạm đất đai tại Sabeco

Hình ảnh bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa xử sai phạm đất đai tại Sabeco

Sáng nay, cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Sáng nay, cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Hoãn tòa xử ông Vũ Huy Hoàng vụ thiệt hại 2.713 tỉ đồng

Hoãn tòa xử ông Vũ Huy Hoàng vụ thiệt hại 2.713 tỉ đồng

Từ sai phạm đến phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Từ sai phạm đến phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Để tư nhân thâu tóm đất nhà nước: Ông Vũ Huy Hoàng đổ trách nhiệm cho bà Thoa

Để tư nhân thâu tóm đất nhà nước: Ông Vũ Huy Hoàng đổ trách nhiệm cho bà Thoa

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM 'làm tắt', đất vàng rơi vào tay tư nhân

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM 'làm tắt', đất vàng rơi vào tay tư nhân

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận trách nhiệm người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận trách nhiệm người đứng đầu