Bến Tre xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách

Bến Tre xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách

Cuối năm 2020 sẽ có 3.843 sản phẩm được chuẩn hóa OCOP

Cuối năm 2020 sẽ có 3.843 sản phẩm được chuẩn hóa OCOP

Năm 2020 sẽ công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP

Năm 2020 sẽ công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP

Sẽ công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP trong năm 2020

Sẽ công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP trong năm 2020

Cả nước sẽ 'tiêu chuẩn hóa', công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP trong năm 2020

Năm 2020: Sẽ tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP

Năm 2020: Sẽ tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP

Hiến kế xây dựng làng văn hóa, du lịch nông thôn

'Choáng' với bộ bàn ghế ngọc, cây sanh cổ giá chục tỷ đồng