Làng nghề nuôi cá chép đỏ tất bật trước ngày 23 tháng Chạp

Làng nghề nuôi cá chép đỏ tất bật trước ngày 23 tháng Chạp

Thanh Hóa: Tất bật ở làng cá chép đỏ trước ngày ông Táo chầu trời

Thanh Hóa: Tất bật ở làng cá chép đỏ trước ngày ông Táo chầu trời

Nhộn nhịp làng cá chép xứ Thanh trước ngày ông Táo về trời

Nhộn nhịp làng cá chép xứ Thanh trước ngày ông Táo về trời

Tất bật cho Tết ông Công ông Táo ở làng nuôi cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh

Tất bật cho Tết ông Công ông Táo ở làng nuôi cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh

Làng nuôi cá chép đỏ nổi tiếng ở xứ Thanh trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Làng nuôi cá chép đỏ nổi tiếng ở xứ Thanh trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Làng nuôi cá chép đỏ nổi tiếng ở xứ Thanh trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Làng nuôi cá chép đỏ nổi tiếng ở xứ Thanh trước ngày ông Công, ông Táo về trời

Làng cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh 'hốt' bạc tỷ ngày tiễn ông Táo

Làng cá chép nổi tiếng xứ Thanh trước ngày ông Táo về trời