Phối hợp với địa phương, chủ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Phối hợp với địa phương, chủ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) điều động 50 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) điều động 50 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Cần nghiêm trị nhóm côn đồ lộng hành

Cần nghiêm trị nhóm côn đồ lộng hành

Gia Lai: Dựng lại hàng ngàn trụ tiêu bị đổ sau bão

Gia Lai: Dựng lại hàng ngàn trụ tiêu bị đổ sau bão

Quân đoàn 3 giúp nhân dân huyện Mang Yang khắc phục cơn bão số 5

Quân đoàn 3 giúp nhân dân huyện Mang Yang khắc phục cơn bão số 5

Gia Lai: Không có đường dẫn, cầu 16 tỷ mới xây chỉ để... ngắm

Gia Lai: Không có đường dẫn, cầu 16 tỷ mới xây chỉ để... ngắm

Ðể phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Ðể phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Gia Lai: Sống nghèo bên mỏ 'vàng đen'

Gia Lai: Sống nghèo bên mỏ 'vàng đen'