Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thống đốc tỉnh Saitama, Nhật Bản

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thống đốc tỉnh Saitama, Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác với Anh và Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác với Anh và Nhật Bản

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và tỉnh Saitama, Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và tỉnh Saitama, Nhật Bản

Thủ tướng đề nghị tỉnh Saitama (Nhật Bản) tiếp nhận nhiều hơn lao động Việt Nam

Thủ tướng đề nghị tỉnh Saitama (Nhật Bản) tiếp nhận nhiều hơn lao động Việt Nam

Ký thỏa thuận với tỉnh Saitama – Nhật Bản về sử dụng lao động.

Ký thỏa thuận với tỉnh Saitama – Nhật Bản về sử dụng lao động.

Hà Nội - Saitama hướng đến hợp tác hiệu quả, toàn diện

Hà Nội - Saitama hướng đến hợp tác hiệu quả, toàn diện

Thủ đô Hà Nội và tỉnh Saitama (Nhật Bản) mở rộng hợp tác

Thủ đô Hà Nội và tỉnh Saitama (Nhật Bản) mở rộng hợp tác