Hủy án liên quan sai phạm Dự án Nam Côn Sơn

Hủy án liên quan sai phạm Dự án Nam Côn Sơn

Tòa hủy án vụ tham ô liên quan tới dự án Nam Côn Sơn

Tòa hủy án vụ tham ô liên quan tới dự án Nam Côn Sơn

Sáng 3-3 sẽ tuyên án vụ tham ô ở PVCoating

Sáng 3-3 sẽ tuyên án vụ tham ô ở PVCoating

Cựu giám đốc PVCoating nói không tham ô, mong xét lại tội danh

Cựu giám đốc PVCoating nói không tham ô, mong xét lại tội danh

Cựu lãnh đạo Công ty bọc ống dầu khí Việt Nam ra tòa

Cựu lãnh đạo Công ty bọc ống dầu khí Việt Nam ra tòa

Xét xử sơ thẩm vụ án ở Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam

Xét xử sơ thẩm vụ án ở Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam

Xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam