Truyền thông Triều Tiên đưa tin về cuộc hội đàm cấp tướng liên Triều

Truyền thông Triều Tiên đưa tin về cuộc hội đàm cấp tướng liên Triều

Hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng

Hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng

Hàn Quốc - Triều Tiên nhất trí tiến độ rút các trạm gác ở khu vực biên giới chung

Hàn Quốc - Triều Tiên nhất trí tiến độ rút các trạm gác ở khu vực biên giới chung

Hai miền Triều Tiên nhất trí mỗi bên rút 11 trạm gác biên giới

Hai miền Triều Tiên nhất trí mỗi bên rút 11 trạm gác biên giới

Hai miền Triều Tiên bắt đầu cuộc hội đàm quân sự cấp tướng

Hai miền Triều Tiên bắt đầu cuộc hội đàm quân sự cấp tướng

Tướng lĩnh Hàn - Triều đàm phán giảm căng thẳng quân sự

Tướng lĩnh Hàn - Triều đàm phán giảm căng thẳng quân sự

Tướng lĩnh Hàn - Triều đàm phán giảm căng thẳng quân sự

Tướng lĩnh Hàn - Triều đàm phán giảm căng thẳng quân sự