Tăng cường kiểm toán môi trường

Tăng cường kiểm toán môi trường

Nhà xuất bản giáo dục kêu lỗ mỗi năm khoảng 40 tỉ đồng vì sách giáo khoa

Nhà xuất bản giáo dục kêu lỗ mỗi năm khoảng 40 tỉ đồng vì sách giáo khoa

Hơn 70 công trình nghiên cứu về tài chính, kế toán

Hơn 70 công trình nghiên cứu về tài chính, kế toán

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông:Chạy thử thành công, không nên vui quá sớm

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông:Chạy thử thành công, không nên vui quá sớm

Tuần làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tuần làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hợp tác phát triển cho sinh viên giữa ICAEW và Đại học Kinh tế TP.HCM

Hợp tác phát triển cho sinh viên giữa ICAEW và Đại học Kinh tế TP.HCM

Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng bất kỳ giá nào

Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng bất kỳ giá nào

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

ASOSAI 14: Chung tay giải quyết thách thức môi trường toàn cầu

Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

Xây dựng chiến lược, gia tăng kiểm toán môi trường

TCM chào mua công khai 20,7% vốn SAV

TCM chào mua công khai 20,7% vốn SAV

Lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, Ocean Group vẫn mang 'trọng bệnh'

Lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, Ocean Group vẫn mang 'trọng bệnh'

ASOSAI 14: Hướng tới quy chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường

ASOSAI 14: Hướng tới quy chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Kiểm toán môi trường cần sự minh bạch, đồng bộ

Kiểm toán môi trường cần sự minh bạch, đồng bộ

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc

Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á chung tay bảo vệ môi trường

Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á chung tay bảo vệ môi trường

Việt Nam chính thức là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021

Việt Nam chính thức là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường tại Đại hội ASOSAI 14

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường tại Đại hội ASOSAI 14

Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

Cần gia tăng hiệu quả công tác kiểm toán môi trường

Cần gia tăng hiệu quả công tác kiểm toán môi trường

Hình ảnh Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 trong khuôn khổ ASOSAI 14

Hình ảnh Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 trong khuôn khổ ASOSAI 14

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Thư ký ASOSAI

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Thư ký ASOSAI

'Đường về xa xôi' của Gỗ Trường Thành

'Đường về xa xôi' của Gỗ Trường Thành

Tận dụng cơ sở dữ liệu BIG DATA để kiểm toán môi trường hiệu quả

Tận dụng cơ sở dữ liệu BIG DATA để kiểm toán môi trường hiệu quả

Việt Nam đề xuất kiểm toán chung về công nghệ thông tin với Hàn Quốc

Việt Nam đề xuất kiểm toán chung về công nghệ thông tin với Hàn Quốc

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

'Phải có tiêu chuẩn khu vực, quốc tế trong kiểm toán môi trường'

Mục tiêu đẩy mạnh kiểm toán môi trường

Mục tiêu đẩy mạnh kiểm toán môi trường

Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường đảm bảo phát triển bền vững

Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường đảm bảo phát triển bền vững

Tân Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc: Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan kiểm toàn nhà nước về môi trường

Tân Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc: Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan kiểm toàn nhà nước về môi trường

Pizza Hut, The Pizza Company… lỗ triền miên

Pizza Hut, The Pizza Company… lỗ triền miên

Đại hội ASOSAI 14 với mục tiêu phát triển bền vững

Đại hội ASOSAI 14 với mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021

Kiểm toán Nhà nước góp phần đẩy lùi tham nhũng

Kiểm toán Nhà nước góp phần đẩy lùi tham nhũng