Gần 150 cán bộ được nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử

Gần 150 cán bộ được nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử

Gần 150 cán bộ thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ngành và báo cáo viên pháp luật tỉnh Hà Tĩnh đã được...
Từ 20/4 triển khai 5 đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành

Từ 20/4 triển khai 5 đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?

Số lượng hòm phiếu ở khu vực bầu cử được quy định thế nào?

Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?

Thành lập Tổ bầu cử ở địa phương thế nào?

Thành lập Tổ bầu cử ở địa phương thế nào?

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử

250 thành viên tổ bầu cử tại TX Kỳ Anh được tập huấn nghiệp vụ

250 thành viên tổ bầu cử tại TX Kỳ Anh được tập huấn nghiệp vụ

Cư-rơ-gư-xtan: Cử tri ủng hộ cải cách Hiến pháp

Cư-rơ-gư-xtan: Cử tri ủng hộ cải cách Hiến pháp

Sẽ tổ chức 3 đợt diễn tập sử dụng phần mềm bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH SÓC TRĂNG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH SÓC TRĂNG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử

Tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Trang bị nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử tại TX Hồng Lĩnh

Trang bị nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử tại TX Hồng Lĩnh

Ecuador sẵn sàng cho cuộc bầu tổng thống vòng hai

Ecuador sẵn sàng cho cuộc bầu tổng thống vòng hai

Một số hình ảnh tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng ngày 8/4

Một số hình ảnh tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng ngày 8/4

Thủ tướng Phạm Minh Chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

14 thành viên Chính phủ mới ra mắt

14 thành viên Chính phủ mới ra mắt

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Cả nước thành lập khoảng 90.000 tổ bầu cử

Cả nước thành lập khoảng 90.000 tổ bầu cử

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐỒNG THÁP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẦU CỬ

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐỒNG THÁP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BẦU CỬ

Nội dung làm việc phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Nội dung làm việc phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2021

Chính thức miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Chính thức miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

LAI CHÂU: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

LAI CHÂU: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Các địa điểm bỏ phiếu được trang trí, tổ chức như thế nào?

Các địa điểm bỏ phiếu được trang trí, tổ chức như thế nào?

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Quốc hội bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước

Lai Châu:Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Lai Châu:Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Chính thức miễn nhiệm 5 ủy viên UBTVQH và Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chính thức miễn nhiệm 5 ủy viên UBTVQH và Tổng Kiểm toán Nhà nước