Ai là người hiến kế cho Ngô Quyền cắm cọc xuống sông Bạch Đằng?

Ai là người hiến kế cho Ngô Quyền cắm cọc xuống sông Bạch Đằng?

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một trong những trận thủy chiến lớn mà quân và dân ta giành thắng lợi...
36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ6)

36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ6)

Người hiến kế cho Ngô Quyền cắm cọc xuống sông Bạch Đằng

Người hiến kế cho Ngô Quyền cắm cọc xuống sông Bạch Đằng

Vai trò của thủy quân việt Nam trong lịch sử dân tộc (Kỳ 3)

Vai trò của thủy quân việt Nam trong lịch sử dân tộc (Kỳ 3)

Triều đại duy nhất ở nước ta có 2 vua chung một ngai vàng?

Triều đại duy nhất ở nước ta có 2 vua chung một ngai vàng?

Xây đền thờ cho vị tổ trung hưng đất nước

Xây đền thờ cho vị tổ trung hưng đất nước

Xây đền thờ Ngô Quyền ở Cổ Loa: Xứng đáng nhưng vẫn nhiều băn khoăn

Xây đền thờ Ngô Quyền ở Cổ Loa: Xứng đáng nhưng vẫn nhiều băn khoăn

Hội thảo khoa học 'Ngô Quyền – Vị tổ trung hưng đất nước'

Hội thảo khoa học 'Ngô Quyền – Vị tổ trung hưng đất nước'

Sự nghiệp trung hưng đất nước của Ngô Quyền: Công lao sống mãi cùng non sông

Sự nghiệp trung hưng đất nước của Ngô Quyền: Công lao sống mãi cùng non sông

Hội thảo khoa học ''Ngô Quyền - vị tổ trung hưng đất nước''

Hội thảo khoa học ''Ngô Quyền - vị tổ trung hưng đất nước''

Biết 'đứa trẻ ranh' hiếu thắng, Ngô Quyền diệt địch thế nào?

Biết 'đứa trẻ ranh' hiếu thắng, Ngô Quyền diệt địch thế nào?

9 vị vua trị vì 'chớp nhoáng' trong sử Việt

9 vị vua trị vì 'chớp nhoáng' trong sử Việt

Cuộc nhập thế thành công của Khuông Việt đại sư

Cuộc nhập thế thành công của Khuông Việt đại sư

Thanh Hóa: Về Thành Đạt, nghe kể chuyện Bình Vương Dương Tam Kha

Thanh Hóa: Về Thành Đạt, nghe kể chuyện Bình Vương Dương Tam Kha

Biết 'đứa trẻ ranh' hiếu thắng, Ngô Quyền diệt địch thế nào?

Biết 'đứa trẻ ranh' hiếu thắng, Ngô Quyền diệt địch thế nào?

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 24)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 24)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 3)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 3)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 2)

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 2)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 16)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 16)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 15)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 15)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 14)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 14)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 13)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 13)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 12)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 12)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 11)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 11)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 10)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 10)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 8)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 8)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 7)

Ba họ anh hùng (Khúc - Dương - Ngô) - (Kỳ 7)

Huyền tích đền Mây

Huyền tích đền Mây

3 lần người Việt nhấn chìm quân xâm lược trên sông Bạch Đằng

3 lần người Việt nhấn chìm quân xâm lược trên sông Bạch Đằng

Thêm một nữ đạo diễn trẻ dựng vở lịch sử

Thêm một nữ đạo diễn trẻ dựng vở lịch sử

Tại sao chúng ta phải chịu nhiều cuộc chiến tranh?

Tại sao chúng ta phải chịu nhiều cuộc chiến tranh?

Đến Bạch Đằng giang nhớ người anh hùng xứ Thanh

Đến Bạch Đằng giang nhớ người anh hùng xứ Thanh

'Ngô Vương' – một mô hình tiểu thuyết lịch sử

'Ngô Vương' – một mô hình tiểu thuyết lịch sử

Kẻ Giàng ngã ba sông

Kẻ Giàng ngã ba sông

Giật nẩy khi đọc 'Đại Nam dật sử'

Giật nẩy khi đọc 'Đại Nam dật sử'