Treo 10 năm, khu phức hợp Đầm Sen tìm nhà đầu tư mới

Treo 10 năm, khu phức hợp Đầm Sen tìm nhà đầu tư mới

Bác yêu cầu chỉnh quy hoạch 10.000m2 đất công trình công cộng thành đất kinh doanh ở dự án Khu phức hợp Đầm Sen

Bác yêu cầu chỉnh quy hoạch 10.000m2 đất công trình công cộng thành đất kinh doanh ở dự án Khu phức hợp Đầm Sen

Kêu gọi đầu tư khu phức hợp Đầm Sen thành chung cư, khách sạn, văn phòng

Kêu gọi đầu tư khu phức hợp Đầm Sen thành chung cư, khách sạn, văn phòng

Quy hoạch khu phức hợp Đầm Sen thành chung cư, khách sạn, văn phòng

Quy hoạch khu phức hợp Đầm Sen thành chung cư, khách sạn, văn phòng

Xem xét gỡ khó dự án Khu phức hợp Quan sát Thủ Thiêm

Xem xét gỡ khó dự án Khu phức hợp Quan sát Thủ Thiêm

Kêu gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án Khu phức hợp Đầm Sen

Kêu gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án Khu phức hợp Đầm Sen

Hệ lụy quy hoạch treo tại TP.HCM: Một góc nhìn khác - Bài 2: Tước đi cơ hội của doanh nghiệp

Không để lãng phí đất do dự án 'treo'

Xóa treo Khu phức hợp Đầm Sen vì giá đất tăng mạnh

Xóa treo Khu phức hợp Đầm Sen vì giá đất tăng mạnh

Lý do TPHCM 'trảm' 180 dự án chậm tiến độ

Xóa treo ngay từ gốc

TP.HCM: Thu hồi 180 dự án chậm triển khai