Nhà đầu tư sẽ làm gì với khu đất lấn biển Mũi Tấn rộng hơn 12ha?

Nhà đầu tư sẽ làm gì với khu đất lấn biển Mũi Tấn rộng hơn 12ha?

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu lấn biển Mũi Tấn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) rộng hơn 12 ha...
Nước bùn đen ngòm, tanh hôi từ miệng cống chảy thẳng ra biển Quy Nhơn

Nước bùn đen ngòm, tanh hôi từ miệng cống chảy thẳng ra biển Quy Nhơn

Nước biển Quy Nhơn bị nhuộm đen bất thường

Nước biển Quy Nhơn bị nhuộm đen bất thường

Bình Định quyết xén đất khu lấn biển Mũi Tấn làm công viên

Cải tạo khu lấn biển Quy Nhơn thành công viên, khu thương mại

Cải tạo khu lấn biển Quy Nhơn thành công viên, khu thương mại

Cắt xén khu lấn biển để làm tòa nhà 40 tầng và công viên

Cắt xén khu lấn biển để làm tòa nhà 40 tầng và công viên

Nạo vét, cắt xén 48.600 m2 xây khu cao ốc lấn biển ở Quy Nhơn

Nạo vét, cắt xén 48.600 m2 xây khu cao ốc lấn biển ở Quy Nhơn